Udostępnij za pośrednictwem


klasa WMI klienta CCM_Application

Klasa CCM_Application Instrumentacja zarządzania windows (WMI) jest klasą serwera dostawcy programu SMS w Configuration Manager, która reprezentuje aplikację.

Poniższa składnia jest uproszczona z kodu MOF (Managed Object Format) i zawiera wszystkie dziedziczone właściwości.

Składni

Class CCM_Application : CCM_SoftwareBase 
{ 
  String AllowedActions[]; 
  Object AppDTs[]; 
  String ApplicabilityState; 
  String ConfigureState; 
  UInt32 ContentSize; 
  DateTime Deadline; 
  String DeploymentReport; 
  String Description; 
  UInt32 EnforcePreference; 
  UInt32 ErrorCode; 
  UInt32 EstimatedInstallTime; 
  UInt32 EvaluationState; 
  String FileTypes; 
  String FullName; 
  String Icon; 
  String Id; 
  String InformativeUrl; 
  String InProgressActions[]; 
  String InstallState; 
  Boolean IsMachineTarget; 
  Boolean IsPreflightOnly; 
  DateTime LastEvalTime; 
  DateTime LastInstallTime; 
  String Name; 
  DateTime NextUserScheduledTime; 
  Boolean NotifyUser; 
  Boolean OverrideServiceWindow; 
  UInt32 PercentComplete; 
  String Publisher; 
  Boolean RebootOutsideServiceWindow; 
  DateTime ReleaseDate; 
  String ResolvedState; 
  String Revision; 
  String SoftwareVersion; 
  DateTime StartTime; 
  String SupersessionState; 
  UInt32 Type; 
  Boolean UserUIExperience; 
}; 

Metody

W poniższej tabeli wymieniono metody w klasie CCM_Application .

Właściwości

AllowedActions
Typ danych: String Tablica

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Dozwolone akcje.

AppDTs
Typ danych: CCM_AppDeploymentType Tablica

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: [leniwy]

Typy wdrażania aplikacji.

ApplicabilityState
Typ danych: String

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: [wartości]

Stan stosowania. Możliwe wartości to:

Value
Unknown
Mające zastosowanie
Nie dotyczy

ConfigureState
Typ danych: String

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: [wartości]

Skonfiguruj stan. Możliwe wartości to:

Value
NotNeeded
Nieskonfigurowane
Skonfigurowany

ContentSize
Typ danych: UInt32

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Rozmiar zawartości.

Deadline
Typ danych: DateTime

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Termin.

DeploymentReport
Typ danych: String

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: [leniwy]

Raport wdrożenia.

Description
Typ danych: String

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Opis aplikacji.

EnforcePreference
Typ danych: UInt32

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: [wartości]

Wymuszaj preferencje. Możliwe wartości to:

Value Wymuszanie preferencji
0 Natychmiastowe
1 NonBusinessHours
2 AdminSchedule

ErrorCode
Typ danych: UInt32

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Kod błędu.

EstimatedInstallTime
Typ danych: UInt32

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Szacowany czas instalacji.

EvaluationState
Typ danych: UInt32

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Stan ewaluacji. Możliwe wartości to:

Wartość stanu oceny Opis
0 Nie są dostępne żadne informacje o stanie.
1 Aplikacja jest wymuszana do żądanego/rozpoznanego stanu.
2 Aplikacja nie jest wymagana na kliencie.
3 Aplikacja jest dostępna do wymuszania (instalowanie lub odinstalowywanie na podstawie rozpoznanego stanu). Zawartość mogła/nie została pobrana.
4 Ostatnio nie można wymusić (instalowanie/odinstalowywanie) aplikacji.
5 Aplikacja obecnie czeka na ukończenie pobierania zawartości.
6 Aplikacja obecnie czeka na ukończenie pobierania zawartości.
7 Aplikacja obecnie czeka na pobranie zależności.
8 Aplikacja obecnie czeka na okno usługi (konserwacji).
9 Aplikacja obecnie czeka na wcześniej oczekujący ponowny rozruch.
10 Aplikacja obecnie czeka na serializowane wymuszanie.
11 Aplikacja obecnie wymusza zależności.
12 Aplikacja jest obecnie wymuszana.
13 Wymuszone instalowanie/odinstalowywanie aplikacji i nietrwały ponowny rozruch oczekujący.
14 Aplikacja zainstalowana/odinstalowana i trwa twardy ponowny rozruch.
15 Aktualizacja jest dostępna, ale oczekuje na instalację.
16 Nie można ocenić aplikacji.
17 Aplikacja obecnie czeka na wymuszenie aktywnej sesji użytkownika.
18 Aplikacja obecnie czeka na wylogowanie wszystkich użytkowników.
19 Aplikacja obecnie czeka na logowanie użytkownika.
20 Aplikacja w toku, oczekiwanie na ponowienie próby.
21 Aplikacja czeka na wyłączenie trybu prezentacji.
22 Aplikacja pobiera wstępnie zawartość (pobieranie poza zadaniem instalacji).
23 Aplikacja pobiera wstępnie zawartość zależną (pobieranie poza zadaniem instalacji).
24 Pobieranie aplikacji nie powiodło się (pobieranie podczas zadania instalacji).
25 Pobieranie wstępne aplikacji nie powiodło się (pobieranie poza zadaniem instalacji).
26 Pobieranie powodzenie (pobieranie podczas zadania instalacji).
27 Ocena po wymuszenie.
28 Oczekiwanie na łączność sieciową.

FileTypes
Typ danych: String

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Typy plików.

FullName
Typ danych: String

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Fullname

Icon
Typ danych: String

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Ikonę.

Id
Typ danych: String

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: [klucz]

Identyfikator aplikacji.

InformativeUrl
Typ danych: String

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Informacyjny adres URL.

InProgressActions
Typ danych: String Array

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Akcje w toku.

InstallState
Typ danych: String

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: [wartości]

Stan instalacji. Możliwe wartości to:

Value
Nieinstalowane
Unknown
Error
Zainstalowana
NotEvaluated
NotUpdated
Nieskonfigurowane

IsMachineTarget
Typ danych: Boolean

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: [klucz]

true jeśli jest to aplikacja docelowa urządzenia.

IsPreflightOnly
Typ danych: Boolean

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

true jeśli jest to wdrożenie symulowane.

LastEvalTime
Typ danych: DateTime

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Czas ostatniej oceny.

LastInstallTime
Typ danych: DateTime

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Czas ostatniej instalacji.

Name
Typ danych: String

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Nazwa aplikacji.

NextUserScheduledTime
Typ danych: DateTime

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Zaplanowana godzina następnego użytkownika.

NotifyUser
Typ danych: Boolean

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Powiadom użytkownika.

OverrideServiceWindow
Typ danych: Boolean

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

true jeśli okna usługi powinny zostać zastąpione.

PercentComplete
Typ danych: UInt32

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Procent ukończenia.

Publisher
Typ danych: String

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Wydawca.

RebootOutsideServiceWindow
Typ danych: Boolean

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Prawda, jeśli aplikacja powinna zostać ponownie uruchomiona poza oknami usługi.

ReleaseDate
Typ danych: DateTime

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Data wydania.

ResolvedState
Typ danych: String

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: [wartości]

Rozwiązano stan.

Value
Brak
Nieinstalowane
Zainstalowana
Unknown
Dowolna

Revision
Typ danych: String

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: [klucz]

— Zmiana

SoftwareVersion
Typ danych: String

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Wersja oprogramowania.

StartTime
Typ danych: DateTime

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Godzina rozpoczęcia.

SupersessionState
Typ danych: String

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: [wartości]

Stan przesądu. Możliwe wartości to:

Value
Unknown
Brak
Zastąpione
Zastępując

Type
Typ danych: UInt32

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Typu.

UserUIExperience
Typ danych: Boolean

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

true , aby wyświetlić powiadomienie o ponownym uruchomieniu. Po ustawieniu na falsewartość nie zostanie wyświetlone powiadomienie o ponownym uruchomieniu.

Uwagi

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania programistyczne

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configuration Manager Wymagania dotyczące programowania serwera.