Miejsce przechowywania danych klienta platformy Microsoft 365

Aby poznać lokalizację danych obciążenia, zobacz poniższe linki.