Rozwiązywanie typowych problemów z pocztą e-mail w przepływach

Znane ograniczenia

Aby przeczytać o znanych ograniczeniach akcji Wyślij wiadomość e-mail, przejdź do tematu Office 365 Outlook: znane problemy i ograniczenia.

Często zadawane pytania

Nie otrzymałem wiadomości e-mail. Dlaczego?

  1. Należy się upewnić, że dział IT zatwierdził wszystkie punkty końcowe Power Automate i zezwolił im na wysyłanie e-maili na Twój serwer e-mail. Te punkty końcowe to adresy IP i domeny.

  2. Sprawdź, czy istnieją reguły programu Outlook przenoszące tę wiadomość e-mail do innego folderu.

  3. Sprawdź, czy jest używana funkcja Priorytetowa skrzynka odbiorcza. Sprawdź, czy wiadomość e-mail znalazła się w innym folderze.

Nie otrzymałem wiadomości e-mail, a wygląda na to, ż przesyłanie e-maila zablokowało się w przepływie.

Jeśli korzystasz z łącznika programu Poczta, jego limit wynosi 100 wywołań interfejsów API na 24 godziny. Wypróbuj łącznik programu Office 365 Outlook, który ma limit 300 wywołań interfejsu API na 60 sekund, więc znacznie rzadziej osiągniesz limit.

Mam przepływ w chmurze, który jest uruchamiany, gdy wiadomość e-mail przychodzi do folderu. Czy mój przepływ zostanie uruchomiony, jeśli przeniosę pocztę z jednego folderu do innego?

Nie. Twój przepływ będzie wyzwolony tylko w momencie przyjścia e-maila.

Próbuję wysłać wiadomość e-mail do wszystkich osób zatwierdzających. Widzę, że wokół akcji Wyślij wiadomość e-mail znajduje się pole Zastosuj do każdej akcji, co powoduje wysyłanie osobnych wiadomości e-mail. Chcę wysłać do nich wszystkich wiadomość e-mail.

Funkcja „zastosuj do każdej” jest widoczna, ponieważ jest wiele osób zatwierdzających. Można utworzyć zmienną ciągów (w przeciwieństwie do tablicy) i przechowywać w niej adresy e-mail rozdzielone średnikami.

Nie otrzymuję załącznika do niektórych moich zatwierdzeń.

W ramach akcji zatwierdzania pliki są dołączane do wiadomości e-mail z powiadomieniem, dopóki rozmiar wiadomości e-mail osiągnie wartość 5 MB. Jeśli załączniki przekroczą 5 MB, wiadomość e-mail ze zgodą tworzy przekierowanie osoby zatwierdzającej do sprawdzenia załączników w centrum zatwierdzeń Power Automate.

Jak zwiększyć limit rozmiaru załącznika do wiadomości e-mail dla Power Automate?

Administrator Microsoft Dataverse może zmienić limit, przechodząc do ustawień Microsoft Dataverse>Konfiguracja e-mail, a następnie ustawiając limit rozmiaru pliku dla załączników.

Power Automate przestał działać — otrzymuję błąd „Identyfikator elementu nie należy do bieżącej skrzynki pocztowej” w Power Automate podczas korzystania z akcji ze współdzieloną skrzynką pocztową.

Od dnia 6 maja 2020 obsługę udostępnionych skrzynek pocztowych dodano do pewnych operacji z opcjonalnym parametrem Adresu skrzynki pocztowej, co umożliwia określenie adresu skrzynki pocztowej, na który operacje mogą mieć dostęp. Jeśli korzystasz z tej operacji przed 6 maja 2020 roku, musisz zaktualizować operacje, aby określić współużytkowany adres skrzynki pocztowej.

Jest wyświetlany błąd „Interfejs API REST nie jest jeszcze obsługiwany w tej skrzynce pocztowej”.

Ten błąd może dotyczyć kont, które są na dedykowanym serwerze poczty (lokalnym) w następujących przypadkach:

  1. Skrzynka pocztowa znajduje się na wydzielonym serwerze Microsoft Exchange Server lub nie jest prawidłową skrzynką Microsoft 365.

  2. Skrzynka pocztowa jest kontem Outlook.com, które jest jeszcze włączone.

  3. Skrzynka pocztowa nie jest częścią planu Microsoft 365, która obejmuje Power Automate.

Aby rozwiązać ten problem, przejdź do tematu Błąd „Interfejs API REST nie jest jeszcze obsługiwany w tej skrzynce pocztowej” po żądaniu do skrzynki pocztowej.

Nie można wysłać e-maila z informacją o błędzie załącznika: „Parametr Treść załącznika nie może mieć wartości null lub być pusty”.

Użyj wyrażeń do zakodowania załącznika przy użyciu base64. Załącznik będzie rozpoznawany po zakończeniu.

Więcej informacji

Omówienie korzystania z programu Outlook z Power Automate
Tworzenie przepływów w celu zarządzania pocztą e-mail
Dostosowywanie poczty e-mail w przepływach
Tworzenie przepływów do obsługi popularnych scenariuszy korzystania z wiadomości e-mail