Przegląd procesów wyszukiwania zadań w process advisor

Dzięki wyszukiwaniu zadań w Process Advisor, możesz szybko uchwycić szczegółowe kroki dla każdego procesu w Twojej organizacji, co pomoże Ci lepiej zrozumieć, gdzie można usprawnić przepływ pracy. Może to zrobić samodzielnie lub zaprosić współpracowników do współpracy w celu przepływów. Aby dowiedzieć się więcej o przepływach, przejdź do Przegląd rodzajów przepływów w Power Automate.

Przykład biznesowy

Na przykład w obiekcie opieki zdrowotnej można użyć zadania do zarejestrowania procedury kontroli pacjenta. Process Advisor automatycznie tworzy mapę procesów, która jest wizualizacją procesu rejestracji. Użytkownik może sprawdzić, jakie działania zajmują najdłużej, jak wiele jest wariacji w tym procesie oraz jakie warianty i akcje zajmują najwięcej czasu.

Pulpity nawigacyjne analizy i analizy aplikacji pokazują, które zespoły aplikacji poświęcają najwięcej czasu oraz najlepsze działania, które należy zoptymalizować. Następnie użytkownik ma nadzorować tworzenie przepływów w chmurze z zaleceniami automatyzacji, które pokazują, które łączniki będą używać na podstawie przepływów pracy.

Dzięki wglądowi i nadzorowi zalecenia process advisor możesz rozpocząć automatyzację i ponownie powtarzać czas, który trzeba będzie najważniejszych dla sprawy.

Kroki wyszukiwania zadań