Samouczek: Rozpoczynanie tworzenia w usłudze Power BI

DOTYCZY: Power BI Desktop usługa Power BI

Ten samouczek stanowi wprowadzenie do niektórych funkcji usługi Power BI. Zawiera informacje dotyczące łączenia się z danymi, tworzenia raportu i pulpitu nawigacyjnego oraz zadawania pytań dotyczących danych. W usłudze Power BI można wykonywać wiele innych czynności. Ten samouczek ma na celu przedstawienie podstawowych informacji i wzbudzenie zainteresowania usługą Power BI. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie miejsce zajmuje usługa Power BI w ofercie innych produktów Power BI, zalecamy zapoznanie się z tematem Co to jest usługa Power BI?.

Jesteś czytelnikiem raportów, a nie ich twórcą? Temat Poruszanie się po usłudze Power BI będzie dla Ciebie dobrym miejscem na początek.

Zrzut ekranu przedstawiający pulpit nawigacyjny przykładu Financial Sample.

Ten samouczek obejmuje następujące kroki:

 • Logowanie do konta usługi Power BI w trybie online lub tworzenie konta, jeśli jeszcze go nie masz.
 • Otwieranie usługi Power BI.
 • Pobieranie danych i otwieranie ich w widoku raportu.
 • Używanie tych danych do tworzenia wizualizacji i zapisywanie jej jako raportu.
 • Tworzenie pulpitu nawigacyjnego przez przypinanie kafelków z raportu.
 • Dodaj inne wizualizacje do pulpitu nawigacyjnego przy użyciu narzędzia języka naturalnego Q&A.
 • Zmienianie rozmiaru i kolejności kafelków na pulpicie nawigacyjnym oraz edycja ich szczegółów.
 • Oczyszczanie zasobów przez usunięcie zestawu danych, raportu i pulpitu nawigacyjnego.

Tworzenie konta w usłudze Power BI

Potrzebujesz licencji Power BI Pro lub Premium na użytkownika (PPU), aby utworzyć zawartość w usłudze Power BI. Jeśli nie masz konta usługi Power BI i zaplanuj tworzenie zawartości, przed rozpoczęciem zarejestruj się w celu uzyskania bezpłatnej Power BI Premium na użytkownika 60-dniowej wersji próbnej. Ukończ kreatora, aby uzyskać bezpłatną licencję, otwórz usługa Power BI (app.powerbi.com), wybierz ikonę Ja i wybierz pozycję Kup pro teraz lub Wypróbuj płatne funkcje bezpłatnie.

Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie opcji Kup lub Spróbuj.

Krok 1. Pobierz dane

Często, gdy chcesz utworzyć raport usługi Power BI, zaczynasz od Power BI Desktop. Program Power BI Desktop daje większe możliwości. Przed rozpoczęciem projektowania raportów można przekształcać, kształtować i modelować dane. Tym razem jednak zaczniemy od zera, tworząc raport w usłudze Power BI.

W tym samouczku pobierzemy dane z prostego pliku programu Microsoft Excel. Chcesz z niego skorzystać? Pobierz plik z przykładem Financial Sample.

 1. Aby zacząć, otwórz usługę Power BI (app.powerbi.com) w przeglądarce.

  Nie masz konta? Nie martw się, możesz zarejestrować się w celu uzyskania bezpłatnej Power BI Premium na użytkownika 60-dniowej wersji próbnej

 2. W okienku nawigacji wybierz pozycję Mój obszar roboczy.

 3. W sekcji Mój obszar roboczy wybierz pozycję Nowe>Przekaż plik.

  Zostanie otwarta strona Pobierz dane.

 4. W sekcji Tworzenie nowej zawartości wybierz pozycję Pliki>lokalne, a następnie wybierz lokalizację, w której zapisano plik programu Excel.

  Zrzut ekranu przedstawiający tworzenie nowych plików zawartości > .

 5. Przejdź do pliku na komputerze i wybierz pozycję Otwórz.

 6. W tym samouczku wybieramy pozycję Importuj, aby dodać plik programu Excel jako zestaw danych, na podstawie którego utworzymy następnie raporty i pulpity nawigacyjne. W przypadku wybrania pozycji Przekaż cały skoroszyt programu Excel jest przekazywany do usługi Power BI, gdzie można go otworzyć i edytować w usłudze Excel Online.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie pozycji Importuj.

 7. Gdy zestaw danych jest gotowy, wybierz pozycję Więcej opcji (...) obok zestawu danych Financial Sample, a następnie wybierz pozycję Utwórz raport , aby otworzyć edytor raportów.

  Zrzut ekranu przedstawiający pozycję Wszystkie treści > Utwórz raport.

  Kanwa raportu jest pusta. Po prawej stronie znajdują się okienka Filtry, Wizualizacje i Pola.

  Zrzut ekranu przedstawiający pustą kanwę raportu.

  Porada

  Wybierz przycisk nawigacji globalnej w lewym górnym rogu, aby zwinąć okienko nawigacji. Dzięki temu na kanwie będzie więcej miejsca.

  Przycisk nawigacji globalnej.

 8. Jesteś teraz w widoku do edycji. Zwróć uwagę na opcję Widok do czytania na pasku menu.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Widok do czytania.

  W widoku do edycji możesz modyfikować raporty, ponieważ jesteś właścicielem i twórcą raportu. Po udostępnieniu raportu współpracownikom często będą oni mogli jedynie wchodzić z nim w interakcje w widoku do czytania. Są oni konsumentami raportów w sekcji Mój obszar roboczy.

Krok 2. Tworzenie wykresu w raporcie

Teraz, po nawiązaniu połączenia z danymi, rozpocznij eksplorowanie. Gdy znajdziesz coś interesującego, możesz to zapisać na kanwie raportu. Następnie możesz przypiąć to do pulpitu nawigacyjnego i obserwować zmiany w miarę upływu czasu. Ale pierwsze rzeczy

 1. Aby utworzyć wizualizację, w edytorze raportu użyj okienka Pola w prawej części strony. Wybierz pole Gross Sales (Sprzedaż brutto ), a następnie pole Date (Data ).

  Zrzut ekranu listy Pola.

  Usługa Power BI przeanalizuje dane i utworzy wizualizację w postaci wykresu kolumnowego.

  Uwaga

  Jeśli najpierw wybierzesz pole Date (Data) zamiast pola Gross Sales (Sprzedaż brutto), zobaczysz tabelę. Bez obaw. Wizualizację zmienimy w następnym kroku.

  Niektóre pola mają symbol sigma obok nich, ponieważ usługa Power BI wykryła, że zawierają wartości liczbowe.

  Pola z symbolami sigma.

 2. Przełączmy się na inny sposób wyświetlania tych danych. Wykresy liniowe są dobrymi wizualizacjami do wyświetlania wartości w czasie. W okienku Wizualizacje wybierz ikonę Wykres liniowy.

  Zrzut ekranu przedstawiający edytor raportów z wybranym wykresem liniowym.

 3. Wykres wygląda ciekawie, więc przypnijmy go do pulpitu nawigacyjnego. Umieść kursor na wizualizacji i wybierz ikonę pinezki, która pojawi się powyżej lub poniżej niej.

  Zrzut ekranu przedstawiający ikonę pinezki.

 4. Ponieważ ten raport jest nowy, zostanie wyświetlony monit o jego zapisanie, zanim będzie można przypiąć wizualizację do pulpitu nawigacyjnego. Nadaj raportowi nazwę (na przykład Raport Financial Sample), a następnie wybierz pozycję Zapisz.

  Teraz patrzysz na raport w widoku do czytania.

 5. Ponownie wybierz ikonę pinezki.

 6. Wybierz pozycję Nowy pulpit nawigacyjny i nadaj temu pulpitowi nazwę, na przykład Pulpit nawigacyjny Financial Sample.

  Zrzut ekranu przedstawiający nadawanie nazwy pulpitowi nawigacyjnemu.

  Komunikat o powodzeniu (w prawym górnym rogu) informuje o tym, że wizualizacja została dodana do pulpitu nawigacyjnego jako kafelek.

 7. Wybierz pozycję Przejdź do pulpitu nawigacyjnego, aby wyświetlić nowy pulpit nawigacyjny z wykresem liniowym przypiętym do niego jako kafelek.

  Zrzut okna dialogowego Przypięto do pulpitu nawigacyjnego.

  Teraz, gdy ta wizualizacja została przypięta, jest ona przechowywana na Twoim pulpicie nawigacyjnym. Dane są aktualizowane, aby można było szybko obserwować najnowsze wartości. Jeśli jednak zmienisz typ wizualizacji w raporcie, wizualizacja na pulpicie nawigacyjnym nie ulegnie zmianie.

  Zrzut ekranu przedstawiający pulpit nawigacyjny z przypiętą wizualizacją.

 8. Wybierz nowy kafelek na pulpicie nawigacyjnym. Usługa Power BI przeniesie Cię do raportu w widoku do czytania.

 9. Aby powrócić do widoku do edycji, wybierz pozycję Więcej opcji (...) na pasku > menu Edytuj.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie pozycji Edytuj w celu edycji raportu.

  Gdy jesteś w widoku do edycji, możesz kontynuować eksplorowanie i przypinanie kafelków.

Krok 3. Eksplorowanie za pomocą języka Q&A

Aby szybko eksplorować dane, spróbuj zadać pytanie w&polu pytania pytania. Q&A umożliwia zadawanie zapytań w języku naturalnym dotyczących danych. Na pulpicie nawigacyjnym pole Q&A znajduje się u góry (Zadaj pytanie dotyczące danych) na pasku menu. W raporcie znajduje się ono na górnym pasku menu (Zadaj pytanie).

 1. Aby wrócić do pulpitu nawigacyjnego, wybierz pozycję Mój obszar roboczy na czarnym pasku nagłówka usługi Power BI.

  Zrzut ekranu przedstawiający powrót do obszaru Mój obszar roboczy.

 2. W obszarze Mój obszar roboczy wybierz swój pulpit nawigacyjny.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie pulpitu nawigacyjnego.

 3. Wybierz pozycję Zadaj pytanie dotyczące Twoich danych. Pytanie&A automatycznie oferuje wiele sugestii.

  Zrzut ekranu przedstawiający kanwę języka Q&A.

 4. Niektóre sugestie zwracają pojedynczą wartość. Na przykład wybierz średnią sprzedaż.

  Pytanie&A wyszukuje odpowiedź i przedstawia ją w formie wizualizacji karty .

 5. Wybierz pozycję Przypnij wizualizację i przypnij tę wizualizację do pulpitu nawigacyjnego Financial Sample.

  Zrzut ekranu przedstawiający przypinanie wizualizacji.

 6. Wstecz do Q& A i wpisz całkowity zysk według kraju.

  Zrzut ekranu przedstawiający łączny zysk według kraju/regionu.

 7. Do pulpitu nawigacyjnego Financial Sample przypnij też mapę.

 8. Na pulpicie nawigacyjnym wybierz właśnie przypiętą mapę. Zobacz, jak to ponownie otwiera&Q A?

 9. Umieść kursor po kraju w polu Q&A i wpisz jako pasek. Usługa Power BI utworzy wykres słupkowy z wynikami.

  Zrzut ekranu przedstawiający wizualizację w postaci wykresu słupkowego.

 10. Do pulpitu nawigacyjnego Financial Sample przypnij też wykres słupkowy.

 11. Wybierz pozycję Zakończ Q&A , aby wrócić do pulpitu nawigacyjnego, na którym są widoczne utworzone nowe kafelki.

  Widać, że mimo że mapa została zmieniona na wykres słupkowy w języku Q&A, kafelek pozostał mapą, ponieważ była to mapa przypięta.

  Zrzut ekranu przedstawiający pulpit nawigacyjny z przypiętymi wizualizacjami języka Q&A.

Krok 4. Zmienianie położenia kafelków

Możemy zmienić rozmieszczenie kafelków, aby lepiej wykorzystać miejsce na pulpicie nawigacyjnym.

 1. Przeciągnij prawy dolny róg kafelka wykresu liniowego Gross Sales w górę, dopóki nie zostanie on przyciągnięty do tej samej wysokości co kafelek Średnia sprzedaży , a następnie zwolnij go.

  Zrzut ekranu przedstawiający zmianę rozmiarów kafelka.

  Teraz dwa kafelki są na takiej samej wysokości.

 2. Wybierz pozycję Więcej opcji (...) dla kafelka > Średnia sprzedaży Edytuj szczegóły.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Więcej opcji dla kafelka.

 3. W polu Tytuł wpisz Sales Average Apply (Średnia sprzedaży>).

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Edytuj szczegóły.

 4. Zmień rozmieszczenie innych wizualizacji, aby dopasować je do siebie.

  Wygląda to dużo lepiej.

  Zrzut ekranu przedstawiający pulpit nawigacyjny ze zmienionym rozmieszczeniem.

Czyszczenie zasobów

Teraz, po zakończeniu tego samouczka, możesz usunąć zestaw danych, raport i pulpit nawigacyjny.

 1. Wybierz pozycję Mój obszar roboczy na czarnym pasku nagłówka usługi Power BI.

 2. Wybierz pozycję Więcej opcji (...) obok przykładowego zestawu danych > Financial Sample Delete.

  Zrzut ekranu przedstawiający usuwanie zestawu danych.

  Zobaczysz ostrzeżenie z informacją, że wszystkie raporty i kafelki pulpitu nawigacyjnego zawierające dane z tego zestawu danych również zostaną usunięte.

 3. Wybierz pozycję Usuń.

Następne kroki

Szybkie tworzenie raportu przez wklejanie danych do usługa Power BI

Zapoznaj się z tymi zasobami szkoleniowimi dotyczącymi usługi Power BI: