Porównanie serwera raportów usługi Power BI i usługi Power BI

Serwer raportów usługi Power BI i usługa Power BI mają wiele podobieństw i niektóre podstawowe różnice. Poniższa tabela zawiera ich szczegółowe objaśnienia.

Funkcje serwera raportów usługi Power BI i usługi Power BI

Funkcje Serwer raportów usługi Power BI Usługa Power BI Uwagi
Analizuj w programie Excel Nie Tak Analizowanie w programie Excel
Wdrożenie Środowisko lokalne lub chmura hostowana Chmura Serwer raportów usługi Power BI można wdrożyć na maszynach wirtualnych platformy Azure (chmura hostowana), jeśli jest licencjonowany za pośrednictwem usługi Power BI Premium lub SQL Server Enterprise z pakietem Software Assurance
Źródła danych Chmura i/lub środowisko lokalne Chmura i/lub środowisko lokalne
Licencja Usługa Power BI Premium lub program SQL Server EE w ramach programu Software Assurance (SA) Usługa Power BI Pro i/lub Power BI Premium
Cykl życia Nowoczesne zasady cyklu życia Usługa w pełni zarządzana
Cykl wydania Trzy razy w roku (styczeń, maj, wrzesień) Raz na miesiąc Najnowsze funkcje i poprawki są najpierw dostępne w usługa Power BI. Pakiet zbiorczy aktualizacji funkcji dostępnych w wersjach programu Power BI Desktop jest udostępniany w każdej wersji Serwera raportów usługi Power BI. Większość innych funkcji jest przeznaczonych tylko dla usługi Power BI.
Modele złożone Nie Tak
Łączenie z usługami, takimi jak Salesforce Tak Tak Nawiąż połączenie z usługami używanymi z aplikacjami szablonu w usługa Power BI. Na Serwerze raportów usługi Power BI używaj certyfikowanych łączników w celu nawiązywania połączeń z usługami. Zobacz Źródła danych raportów usługi Power BI na Serwerze raportów usługi Power BI, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Tworzenie raportów usługi Power BI w programie Power BI Desktop Tak Tak
Tworzenie raportów usługi Power BI w przeglądarce Nie Tak
Pulpity nawigacyjne Nie Tak Pulpity nawigacyjne w usłudze Power BI
Dystrybuowanie grupy raportów za pomocą aplikacji Nie Tak Tworzenie i publikowanie aplikacji z pulpitami nawigacyjnymi i raportami
Dynamiczne parametry zapytania języka M Nie Tak
Wymagana brama Nie Tak w przypadku lokalnych źródeł danych
Hostowanie udostępnionych zestawów danych usługi Power BI i łączenie z nimi Nie Tak Wprowadzenie do używania zestawów danych między obszarami roboczymi
Pytania&i pytania Nie Tak Q&A w usługa Power BI i Power BI Desktop
Szybki wgląd w szczegółowe dane Nie Tak Automatyczne generowanie wglądu w szczegółowe dane przy użyciu usługi Power BI
Raporty z podziałem na strony Tak Tak Raporty podzielone na strony są dostępne w usługa Power BI w pojemności Premium
Aplikacje mobilne Power BI Tak Tak Omówienie aplikacji mobilnych usługi Power BI
Przesyłanie strumieniowe w czasie rzeczywistym Nie Tak Przesyłanie strumieniowe w czasie rzeczywistym w usłudze Power BI
Automatyczne odświeżanie stron dla modeli DirectQuery Nie Tak Automatyczne odświeżanie strony
ArcGIS dla usługi Power BI Tak Tak ArcGIS dla usługi Power BI
Subskrypcje poczty e-mail dla raportów usługi Power BI Nie Tak Subskrybowanie dla siebie lub innych osób raportu lub pulpitu nawigacyjnego w usłudze Power BI
Subskrypcje poczty e-mail dla raportów podzielonych na strony Tak Tak Subskrybowanie dla siebie i innych osób raportów z podziałem na strony w usłudze Power BI

Dostarczanie wiadomości e-mail w usługach Reporting Services
Alerty dotyczące danych Nie Tak Alerty dotyczące danych w usłudze Power BI
Zabezpieczenia na poziomie wiersza Tak Tak Dostępne w trybie importowania trybu DirectQuery (źródła danych) &

Zabezpieczenia na poziomie wiersza w usłudze Power BI

Zabezpieczenia na poziomie wiersza na serwerze raportów usługi Power BI
Relacje wiele do wielu Nie Tak Stosowanie relacji wiele-do-wielu w programie Power BI Desktop
Przeglądanie szczegółowe między raportami Nie Tak Używanie przeglądania szczegółowego między raportami
Tryb pełnoekranowy Nie Tak Tryb pełnoekranowy w usłudze Power BI
Skrypty i wizualizacje języka R Nie Tak Tworzenie wizualizacji języka R i uruchamianie skryptów języka R w programie Power BI Desktop oraz publikowanie ich w usłudze Power BI. Raportów usługi Power BI ze skryptami lub wizualizacjami języka R nie można zapisywać na serwerze raportów usługi Power BI.
Skrypty i wizualizacje języka Python Nie Tak Tworzenie skryptów języka Python oraz wizualizacji języka Python w programie Power BI Desktop i publikowanie ich w usłudze Power BI. Raportów usługi Power BI ze skryptami lub wizualizacjami języka Python nie można zapisywać na serwerze raportów usługi Power BI.
Funkcje w wersji zapoznawczej Nie Tak Włączanie funkcji usługi Power BI w wersji zapoznawczej
Wizualizacje usługi Power BI Tak Tak Wizualizacje usługi Power BI
Power BI Desktop Wersja zoptymalizowana pod kątem serwera raportów dostępna do pobrania z serwerem raportów Wersja zoptymalizowana pod kątem usługi Power BI dostępna w Sklepie Windows Program Power BI Desktop dla serwera raportów

Program Power BI Desktop dla usługi Power BI
Aplikacje szablonu Nie Tak Instalowanie i dystrybuowanie aplikacji szablonu w organizacji

Następne kroki

Instalacja serwera raportów usługi Power BI