Szczegółowe informacje dotyczące usługi Active Directory w wersji 1.2

Autor: Mark Russinovich

Opublikowano: 26 października 2015 r.

DownloadPobierz usługę AdInsight (3,3 MB)
Uruchom teraz z programu Sysinternals Live.

Wprowadzenie

ADInsight to narzędzie do monitorowania w czasie rzeczywistym LDAP (light-weight Directory Access Protocol) mające na celu rozwiązywanie problemów z aplikacjami klienckimi usługi Active Directory. Użyj jego szczegółowego śledzenia komunikacji klient-serwer usługi Active Directory, aby rozwiązać problemy z uwierzytelnianiem systemu Windows, Exchange, DNS i innymi problemami.

Usługa ADInsight używa technik wstrzykiwania bibliotek DLL do przechwytywania wywołań, które aplikacje tworzą w bibliotece Wldap32.dll, która jest standardową biblioteką bazową interfejsów API usługi Active Directory, takich jak ldap i ADSI. W przeciwieństwie do narzędzi do monitorowania sieci usługa ADInsight przechwytuje i interpretuje wszystkie interfejsy API po stronie klienta, w tym te, które nie powodują transmisji na serwer. Usługa ADInsight monitoruje dowolny proces, w którym może załadować bibliotekę DLL śledzenia, co oznacza, że nie wymaga uprawnień administracyjnych, jednak w przypadku uruchamiania z prawami administracyjnymi będzie również monitorować procesy systemowe, w tym usługi systemu Windows.

ADInsight screenshot

DownloadPobierz usługę AdInsight (3,3 MB)

Uruchom teraz z programu Sysinternals Live.

Działa w:

  • Klient: Windows Vista i nowsze.
  • Serwer: Windows Server 2008 i nowsze.

Narzędzie Sysinternals AdRestore umożliwia przywracanie usuniętych obiektów w domenach systemu Windows Server 2003.

Eksplorator usługi AD to zaawansowana przeglądarka i edytor usługi Active Directory (AD).