Użycie rejestru (RU) w wersji 1.2

Autor: Mark Russinovich

Opublikowano: 4 lipca 2016 r.

DownloadPobierz ru(507 KB)

Wprowadzenie

Ru (użycie rejestru) zgłasza użycie miejsca w rejestrze dla określonego klucza rejestru. Domyślnie rekursuje podklucze, aby pokazać całkowity rozmiar klucza i jego podkluczy.

Korzystanie z użycia rejestru (RU)

użycie: ru [-c[t]] [-l <poziomy> | -n | -v] [-q] <ścieżka bezwzględna>

usage: ru [-c[t]] [-l <levels> | -n | -v] [-q] -h <plik> hive [ścieżka względna]

Parametr Opis
-c Drukuj dane wyjściowe jako CSV. Określ -ct dla ogranicznika tabulatora.
-h Załaduj określony plik hive, wykonaj obliczenie rozmiaru, a następnie zwolnij go i skompresuj.
-L Określ głębokość podklucza informacji (wartość domyślna to jeden poziom).
-N Nie powtarzaj.
-P Cichy (bez transparentu).
-v Pokaż rozmiar wszystkich podklucza.

Dane wyjściowe CSV są formatowane jako:

Path,CurrentValueCount,CurrentValueSize,ValueCount,KeyCount,KeySize,WriteTime

DownloadPobierz ru(507 KB)