Tworzenie elastycznych szablonów Bicep przy użyciu warunków i pętli

Średni
DevOps Engineer
Developer
Administrator
Azure Resource Manager

W tym module wdrożysz zasoby tylko wtedy, gdy obowiązują określone ograniczenia i użyjesz pętli w celu wdrożenia wielu zasobów, które mają podobne właściwości.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Warunkowe wdrażanie zasobów w szablonie Bicep.
  • Wdrażanie wielu wystąpień zasobów przy użyciu pętli.
  • Użyj pętli danych wyjściowych i zmiennych.

Wymagania wstępne

Należy zapoznać się z:

  • Tworzenie i wdrażanie podstawowych szablonów Bicep, w tym modułów.
  • Platforma Azure, w tym witryna Azure Portal, subskrypcje, grupy zasobów i definicje zasobów.

Aby wykonać kroki opisane w ćwiczeniach w module, potrzebne są następujące elementy: