Wykrywanie obiektów na obrazach za pomocą usługi Custom Vision

Początkujący
Inżynier AI
Analityk danych
Deweloper
Architekt rozwiązań
Uczeń
Cognitive Services

Wykrywanie obiektów jest formą przetwarzania obrazów, w której agenci sztucznej inteligencji (AI) mogą identyfikować i lokalizować określone typy obiektów na obrazie lub w strumieniu wideo.

Cele szkolenia

Dowiedz się, jak utworzyć rozwiązanie do wykrywania obiektów przy użyciu usługi Custom Vision.

Wymagania wstępne

Umiejętność nawigowania w witrynie Azure Portal