Pobieranie danych za pomocą programu Power BI Desktop

Średni
Analityk biznesowy
Analityk danych
Microsoft Power Platform
Power BI

Jak znajdować, zbierać i czyścić dane z różnych źródeł? Usługa Power BI to narzędzie służące do uzyskiwania zrozumiałych informacji z danych. Poznasz wskazówki ułatwiające gromadzenie danych.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Poznawanie funkcji i narzędzi usługi Power BI opartych na danych.
  • Poznawanie sposobów znajdowania danych.

Wymagania wstępne

Dostęp do programu Power BI Desktop