Zabezpieczanie bazy danych MySQL

Średni
Database Administrator
Azure Database for MySQL
Active Directory

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach i szyfrowaniu w usłudze Azure Database for MySQL.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Opis uwierzytelniania
  • Bezpieczne konfigurowanie dostępu administratora
  • Opisywanie wbudowanych ról bazy danych Azure MySQL
  • Omówienie szyfrowania w usłudze MySQL

Wymagania wstępne

Prezentacja wiedzy na temat relacyjnych baz danych. Prezentacja wiedzy na temat podstawowego języka SQL.