Zabezpieczanie bazy danych MySQL

Średni
Administrator bazy danych
Database for MySQL
Active Directory

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach i szyfrowaniu w Azure Database for MySQL.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Opisywanie uwierzytelniania
  • Bezpieczne konfigurowanie dostępu administratora
  • Opis wbudowanych ról bazy danych Azure MySQL
  • Omówienie szyfrowania w usłudze MySQL

Wymagania wstępne

Demonstruj zrozumienie relacyjnych baz danych. Demonstruj wiedzę na temat podstawowego kodu SQL.