Tworzenie aplikacji internetowych za pomocą platformy ASP.NET Core dla początkujących

Początkujący
Developer
Student
.NET
ASP.NET Core
Azure

Wprowadzenie do tworzenia aplikacji internetowych przy użyciu platformy ASP.NET Core. W tej przyjaznej dla początkujących ścieżce poznasz podstawy języków C#, HTML, Razor Pages i nie tylko!

Wymagania wstępne

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Zacznij od pisania przykładów kodu, aby poznać podstawy składni języka C#!

Przećwicz początkowe kroki tworzenia aplikacji internetowych, tworząc prosty projekt internetowy w programie Visual Studio Code zawierający stronę internetową, plik CSS i plik JavaScript. Dowiedz się, jak używać narzędzi deweloperskich w przeglądarce, aby sprawdzić swoją pracę.

Dostępne są różne narzędzia i raporty, które mogą wyróżniać problemy, które należy rozwiązać. Istnieją również standardy, takie jak tagi ARIA, które sprawią, że aplikacja będzie dostępna dla wszystkich.

Dowiedz się, jak tworzyć strony internetowe przy użyciu platformy Razor z platformą ASP.NET Core.

Utwórz usługę RESTful z kontrolerami ASP.NET Core obsługującymi operacje tworzenia, odczytu, aktualizacji, usuwania (CRUD).

Funkcje publikowania programu Visual Studio 2022 umożliwiają wdrażanie aplikacji internetowej ASP.NET Core hostowanej na platformie Azure i zarządzanie nią.