Wdrażanie oprogramowania SAP na platformie Azure

Zaawansowany
Administrator
Architekt rozwiązań
Azure

Specjaliści SAP muszą ocenić wdrażanie rozwiązań SAP na platformie Azure. Te moduły eksplorują przygotowanie do wdrożenia rozwiązań SAP na platformie Azure, w tym wdrożenia oprogramowania SAP HANA i SAP NetWeaver o wysokiej dostępności anyDB.

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Specjaliści SAP muszą ocenić wdrażanie rozwiązań SAP na platformie Azure. W tym module omówiono przygotowanie wdrożenia oprogramowania SAP HANA z jednym wystąpieniem na platformie Azure.

Specjaliści SAP muszą ocenić wdrażanie rozwiązań SAP na platformie Azure. W tym module omówiono przygotowanie do wdrożenia bazy danych AnyDB o wysokiej dostępności oprogramowania SAP NetWeaver na platformie Azure.