PL-900: Podstawy platformy Microsoft Power Platform

Początkujący
Użytkownik biznesowy
Dynamics 365
Finance and Operations
Microsoft Power Platform

Poznaj wartości biznesowe i możliwości produktów platformy Microsoft Power Platform. Utwórz proste aplikacje Power Apps, połącz dane za pomocą usługi Microsoft Dataverse, przygotuj pulpit nawigacyjny usługi Power BI, zautomatyzuj proces przy użyciu usługi Power Automate i opracuj czatbota, używając usługi Power Virtual Agents

Wymagania wstępne

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Uwaga

Effective October 12, 2022, Power Apps portals is Power Pages. More information: Microsoft Power Pages is now generally available (blog) We will soon migrate and merge the Power Apps portals modules with Power Pages.

Learn about the components of Microsoft Power Platform, the business value for customers, and security of the technology.

Poznaj podstawy usługi Dataverse i poznaj sposoby łączenia się i dostosowywania połączeń danych z aplikacjami platformy Microsoft Power Platform.

Learn about the value and capabilities of Power Apps and ways other organizations have leveraged this technology to build simple applications for their business.

Power Apps allows businesses to create custom solutions for everyday problems. In this module, you will learn how to build and customize a canvas app from scratch.

Learn how you can leverage Power Apps to create model-driven apps with little or no code.

Microsoft Power Automate is all about process automation. Power Automate allows anyone with knowledge of the business process to create repeatable flows that when triggered leap into action and perform the process for them.

Learn how you can leverage Power Automate to build simple workflow to help improve productivity and simplify tasks.

Dowiedz się, jak za pomocą usługi Power BI łatwo tworzyć raporty i pulpity nawigacyjne zawierające interaktywne wizualizacje, i zobacz, jak inne organizacje skorzystały z tego rozwiązania, aby osiągać wyniki biznesowe dzięki praktycznym analizom.

Usługa Power BI ułatwia zarówno użytkownikom biznesowym, jak i deweloperom łatwe analizowanie, wizualizowanie i współpracę nad danymi. W tym module dowiesz się, jak to zrobić bez wpływu na bazowy zestaw danych.

Learn about the value and capabilities of Power Virtual Agents and ways organizations can leverage this technology to build chatbot solutions for their business.