Przygotowywanie danych do analizy za pomocą usługi Power BI

Średni
Data Analyst
Power BI

Dowiesz się, jak używać Power Query do wyodrębniania danych z różnych źródeł danych, wybierania trybu przechowywania i typu łączności. Dowiesz się również, jak profilować, czyścić i ładować dane do usługi Power BI przed modelowaniem danych.

Ta ścieżka szkoleniowa może pomóc w przygotowaniu się do uzyskania certyfikatu Microsoft Certified: certyfikacja wspólnika analityka danych.

Wymagania wstępne

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Dowiesz się, jak pobierać dane z różnych źródeł danych, w tym programu Microsoft Excel, relacyjnych baz danych i magazynów danych NoSQL. Dowiesz się również, jak poprawić wydajność podczas pobierania danych.

Power Query oferuje niesamowitą liczbę funkcji, które ułatwiają czyszczenie i przygotowywanie danych do analizy. Dowiesz się, jak uprościć skomplikowany model, zmienić typy danych, zmienić nazwy obiektów i dane przestawne. Dowiesz się również, jak profilować kolumny, aby wiedzieć, które kolumny mają cenne dane, których szukasz w celu dokładniejszej analizy.