Czyszczenie, przekształcanie i ładowanie danych w usłudze Power BI

Średni
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Power Query oferuje niesamowitą liczbę funkcji, które ułatwiają czyszczenie i przygotowywanie danych do analizy. Dowiesz się, jak uprościć skomplikowany model, zmienić typy danych, zmienić nazwy obiektów i dane przestawne. Dowiesz się również, jak profilować kolumny, aby wiedzieć, które kolumny mają cenne dane, których szukasz w celu dokładniejszej analizy.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Rozwiązywanie niespójności, nieoczekiwanych wartości lub wartości null oraz problemów z jakością danych.
  • Stosowanie przyjaznych dla użytkownika zamienników wartości.
  • Profilowanie danych, aby można się było dowiedzieć czegoś więcej o określonej kolumnie przed jej użyciem.
  • Ocenianie i przekształcanie typów danych w kolumnach.
  • Stosowanie przekształcania kształtu danych do struktur tabeli.
  • Łączenie zapytań.
  • Stosowanie przyjaznych dla użytkownika konwencji nazewnictwa do kolumn i zapytań.
  • Edytowanie kodu M w edytorze zaawansowanym.

Wymagania wstępne

Brak