Internet Explorer 11

Internet Explorer 11 sa riadi politikou životného cyklu súčastí.

Dôležité

Počítačová aplikácia Internet Explorer (IE) 11 od 15. júna 2022 ukončí podporu pre polročný kanál Windows 10. Zákazníkom sa odporúča prejsť na Microsoft Edge s režimom IE. Ďalšie informácie získate tu. Režim IE umožňuje spätnú kompatibilitu a bude podporovaný minimálne do roku 2029. Navyše, spoločnosť Microsoft jeden rok pred ukončením režimu IE zašle upozornenie. Prejdite sem pre zoznam podporovaných operačných systémov pre Internet Explorer vrátane verzií ovplyvnených týmto oznámením.

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum ukončenia
Internet Explorer 11 2013-11-13T00:00:00.000-08:00 Zobraziť poznámku

Poznámka

Niektoré verzie prehliadača Internet Explorer môžu byť podporované po poslednom dátume ukončenia operačného systému, keď budú k dispozícii rozšírené aktualizácie zabezpečenia (ESU). Tu nájdete zoznam produktov, ktoré podporujú ESU.

Poznámka

Vyradenie a ukončenie podpory počítačovej aplikácie Internet Explorer 11 je naplánované na natrvalo zakázané prostredníctvom aktualizácie prehliadača Microsoft Edge v niektorých verziách systému Windows 10. Ďalšie informácie získate tu.