Často kladené otázky o životnom cykle - pevná politika

                              Životný cyklus svojho produktu nájdete tu.

Aký je rozdiel medzi bežnou a rozšírenou podporou?

Ak chcete zobraziť tabuľku, ktorá načrtáva fázy podpory pre pevnú politiku, pozrite si Pevnú politiku životného cyklu.

Kto môže získať podporu vo fáze rozšírenej podpory?

Rozšírená podpora je k dispozícii pre všetkých zákazníkov. Rozšírená podpora nie je ponúkaná pre spotrebiteľský softvér (okrem operačných systémov pre stolné počítače), multimediálne produkty, online služby alebo produkty, ktoré sa riadia modernou politikou. Ak chcete zistiť, čo je zahrnuté do fázy rozšírenej podpory, prejdite na Pevnú politiku životného cyklu.

Spoločnosť Microsoft počas fázy rozšírenej podpory neprijíma žiadosti týkajúce sa záručnej podpory, zmien dizajnu alebo nových funkcií.

Ak používam produkt spoločnosti Microsoft, ktorý je v súčasnosti podporovaný v rámci pevnej politiky, ale môj operačný systém už nie je podporovaný, môžem aj naďalej dostávať podporu?

Ak je problém špecifický pre produkt spoločnosti Microsoft a je v rámci pevnej politiky, spoločnosť Microsoft bude poskytovať podporu. Ak je problém výsledkom kombinácie operačného systému a produktu spoločnosti Microsoft, problém nebude podporovaný.

Aká je politika životného cyklu pre balíky Service Pack?

Ak chcete získať technickú podporu a aktualizácie zabezpečenia pre produkt spoločnosti Microsoft, politika životného cyklu spoločnosti Microsoft vyžaduje, aby bol nainštalovaný podporovaný balík produktu Service Pack. Prejdite sem ak chcete zobraziť pevnú politiku životného cyklu.

Informácie o podpore produktu alebo balíka Service Pack nájdete v databáze životného cyklu produktov.

Ako funguje pevná politika životného cyklu so zjednotenou podporou?

Vo fázach bežnej a rozšírenej podpory sú výhody súvisiace s podporou produktu dostupné všetkým zákazníkom. Akýkoľvek program platenej podpory spoločnosti Microsoft možno použiť na získanie technickej podpory až do dátumu ukončenia rozšírenej podpory produktu.

Ako môžu zákazníci a partneri odhadnúť životný cyklus produktov a služieb?

Pevná politika životného cyklu je navrhnutá tak, aby sa odstránili dohady z určovania dĺžky času, počas ktorého spoločnosť Microsoft poskytuje podporu a údržbu pre produkt. Vo väčšine prípadov spoločnosť Microsoft poskytuje minimálne 10 rokov podpory. Životný cyklus v sebe spája 5 rokov bežnej podpory a až do 5 rokov rozšírenej podpory. Pre spotrebiteľský softvér a multimediálne produkty spoločnosť Microsoft ponúka minimálne 5 rokov bežnej podpory. Rozšírená podpora nie je ponúkaná pre spotrebiteľský softvér, multimediálne produkty alebo produkty, ktoré sa riadia modernou politikou.

Informácie o dátumoch životného cyklu nájdete v databáze životného cyklu produktov.

Existuje pri operačnom systéme Windows iná politika životného cyklu pre spotrebiteľov a podniky?

Všetky počítačové operačné systémy, či už používané na osobné alebo obchodné účely, získavajú minimálne 10 rokov podpory v rámci pevnej politiky. Zahŕňa to 5 rokov bežnej podpory a až do 5 rokov rozšírenej podpory na najnovší balík Service Pack alebo aktualizáciu. Spoločnosť Microsoft nerozlišuje podporu medzi spotrebiteľskými a podnikovými verziami produktov počítačových operačných systémov.

Aká je politika životného cyklu pre vedľajšie vydania významných produktov?

Vedľajšie vydania sa riadia rovnakým životným cyklom ako hlavné vydanie produktu.

Príkladom je Windows Server 2012 R2, ktorý má rovnaké fázy bežnej a rozšírenej podpory ako nadradený produkt, Windows Server 2012. Dynamics AX 2012 R3 sa tiež riadi rovnakými dátumami životného cyklu ako počiatočné vydanie Dynamics AX 2012.

Aká podpora sa v rámci pevnej politiky životného cyklu vzťahuje na súčasti?

Komponent má rovnakú podporu ako nadradený produkt alebo platforma. Ak je nadradený produkt alebo platforma v bežnej alebo rozšírenej podpore, rovnako je tam aj súčasť. Keď skončí podpora nadradeného produktu či platformy, skončí podpora aj jednotlivých komponentov.

Napríklad: Ak je súčasť licencovaná pre systém Microsoft Windows, jej podpora sa končí v rovnaký deň ako podpora pre systém Windows.

Poznámka

Niekedy súčasť dostane aktualizácie zabezpečenia alebo vylepšenia funkcií, ktoré sú nezávislé od nadradeného produktu. Zákazníkom odporúčame inštalovať aktualizácie súčastí hneď, ako sú k dispozícii.

Aká je politika životného cyklu pre doplnky programu?

Doplnky sú podporované spolu s produktom, s ktorým pracujú. Podpora však môže byť ukončená poskytnutím upozornenie minimálne 12 mesiacov vopred.

Aká je politika životného cyklu pre programové nástroje?

Nástroje sú podporované spolu s produktom, s ktorým pracujú. Podpora však môže byť ukončená poskytnutím upozornenie minimálne 12 mesiacov vopred.

Bude spoločnosť Microsoft ponúkať podporu nad rámec rozšírenej podpory?

Spoločnosť Microsoft chápe, že miestne zákony, trhové podmienky a požiadavky na podporu sa líšia po celom svete a líšia sa aj podľa priemyselného odvetvia. Preto Microsoft môže ponúknuť podporu alebo možnosti údržby, ktoré presahujú rozšírenú podporu. Tieto možnosti môžu zahŕňať asistovanú podporu, aktualizácie zabezpečenia alebo aktualizácie netýkajúce sa zabezpečenia a môžu presahovať dátum ukončenia poskytovania podpory životného cyklu.

Aké mám možnosti po tom, ako Microsoft ukončí asistovanú a platenú podporu?

Spoločnosť Microsoft odporúča všetkým zákazníkom, aby využili aktualizácie a tým zabezpečili, že budú aj naďalej získavať podporu a mať možnosť využiť inovácie najnovších produktov. Udržiavanie vášho systému tak, aby bol aktuálny, tiež minimalizuje bezpečnostné riziká, riziká porušovania predpisov a často znižuje celkové náklady na vlastníctvo.

Ak pre daný produkt nie je k dispozícii program rozšírených aktualizácií zabezpečenia (ESU), po prechode produktu z rozšírenej podpory nebude poskytovaná žiadna ďalšia podpora. Ďalšie informácie o aktualizáciách ESU získate tu. Ak nie sú ponúkané aktualizácie ESU, zákazníci nebudú mať prístup k:

  • Aktualizácie zabezpečenia

  • Bezplatné alebo platené možnosti asistovanej podpory

  • Zdroje pre vývoj produktov od spoločnosti Microsoft

  • Aktualizácie online obsahu (články vedomostnej databázy, atď.)

    Online obsah môže byť k dispozícii, ak je produkt stále vo fáze samoobslužnej podpory.

Aká je politika spoločnosti Microsoft v oblasti aktualizácií zabezpečenia?

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje poskytovať produkty s vylepšenou bezpečnosťou. Naším dlhodobým cieľom je odstrániť chyby zabezpečenia zo všetkých našich produktov pred ich vydaním. Hoci sa snažíme odstrániť zraniteľné miesta počas vývoja, softvérové zraniteľnosti zostávajú dodnes skutočnosťou a musíme byť pripravení reagovať, keď sa objavia. Microsoft odporúča zákazníkom nainštalovať najnovšie vydania a aktualizácie produktov, aktualizácie zabezpečenia a balíky Service Pack, aby mali produkty čo najlepšie zabezpečenie. Spoločnosť Microsoft nemusí byť schopná poskytovať aktualizácie zabezpečenia pre staršie produkty, čo znamená že budú vystavené riziku v prípade náročnejších požiadaviek zabezpečenia. Najnovšie informácie o bezpečnostných odporúčaniach a bulletinoch nájdete v našom centre Microsoft Security Response Center (MSRC).

Ako dlho poskytujete aktualizácie zabezpečenia pre vaše produkty?

Aktualizácie zabezpečenia sú poskytované počas celého životného cyklu produktu.

Ďalšie informácie o časovom harmonograme podpory a údržby pre konkrétny produkt nájdete v Databáze životných cyklov produktov.

Musím mať nainštalovaný najnovší balík Service Pack, ak chcem nainštalovať aktualizáciu súvisiacu so zabezpečením alebo aktualizáciu, ktorá nesúvisí so zabezpečením?

Aktualizácia by mala byť nainštalovaná len na balík Service Pack, pre ktorý bola navrhnutá. Spoločnosť Microsoft vytvára aktualizácie zabezpečenia pre podporované balíky Service Pack vždy, keď je to komerčne rozumné a dostupné pre všetkých zákazníkov. Pre podporované balíky Service Pack môžeme podľa pevnej politiky životného cyklu požiadať o aktualizáciu, ktorá nesúvisí so zabezpečením.

Je potrebná jednotná podpora, aby zákazník mohol získať aktualizácie zabezpečenia?

Nie. Ak sa vytvorí aktualizácia zabezpečenia, bude k dispozícii pre všetkých zákazníkov prostredníctvom štandardného procesu vydania zabezpečenia, a to počas trvania životného cyklu daného produktu. Mesačné vydanie zabezpečenia sa vydáva vždy v druhý utorok v mesiaci.

Vydáva Microsoft aktualizácie netýkajúce sa zabezpečnia počas rozšírenej podpory bez Unified support?

Áno. Politika životného cyklu spoločnosti Microsoft povoľuje počas fázy rozšírenej podpory vytváranie a širokú distribúciu niektorých aktualizácií nesúviciach so zabezpečením. Napríklad môže byť potrebné poskytnúť aktualizáciu netýkajúcu sa zabezpečenia, ktorá umožňuje nepretržité pripojenie a údržbu prostredníctvom automatickej aktualizácie alebo prostredníctvom Windows Server Update Service.

Čo sa stane, ak Microsoft vydá aktualizáciu zabezpečenia v ten istý deň, keď produkt dosiahne koniec podpory?

Ak spoločnosť Microsoft vydá aktualizáciu zabezpečenia v ten istý deň, na ktorý má produkt naplánovaný ukončenie životného cyklu, aktualizácia zabezpečenia sa zákazníkom poskytne. Podpora aktualizácie zabezpečenia bude pokračovať minimálne 30 dní.

Pre zákazníkov, ktorí sú oprávnení dostávať aktualizácie zabezpečenia po skončení podpory, bude podpora poskytnutá minimálne 30 dní po vydaní aktualizácie zabezpečenia.