Použitie vopred pripraveného modelu na spracovanie pokladničných blokov v Power Automate

 1. Prihlásiť sa Power Automate.

 2. Vyberte Moje toky v ľavom paneli a potom vyberte Nový tok>Okamžitý cloud tok.

 3. Pomenujte svoj tok, vyberte Manuálne spustiť tok v časti Vyberte spôsob spustenia tohto toku a potom vyberte Vytvoriť.

 4. Rozbaľte Ručne spustiť postup a potom vyberte +Pridať vstup>Súbor ako typ vstupu.

 5. Nahraďte Obsah súboru za Moje potvrdenie (známe aj ako názov).

 6. Vyberte +Nový krok>AI Builder a potom v zozname akcií vyberte Extrahovať informácie z potvrdení .

 7. Vyberte vstup Súbor účtenky a potom vyberte Moja účtenka z Dynamický obsah zoznam:

  Spustite tok súboru.

 8. V následných akciách môžete použiť ktorúkoľvek z hodnôt účtenky zo sekcie výstup modelu nižšie.

  Príklad toku.

Poznámka

Hodnoty príjmu sa vrátia ako reťazce. Ak chcete s nimi manipulovať ako s číslami, môžete použiť funkcie prevodu float alebo int .

Blahoželáme! Vytvorili ste postup, ktorý používa AI Builder model spracovania príjmov. Vyberte možnosť Uložiť vpravo hore a potom výberom možnosti Test vyskúšajte svoj postup.

Rozsah stránok

Pre veľké dokumenty je možné určiť rozsah stránok, ktoré sa majú spracovať.

Rozsah strán.

Do parametra Stránky môžete zadať hodnotu stránky alebo rozsah strán. Príklad: 1 alebo 3-5.

Poznámka

Ak máte veľký dokument len s jednou účtenkou, dôrazne odporúčame použiť parameter Stránky na zameranie sa na vašu účtenku, a tým znížiť náklady na model predikcia a zvýšiť výkon. Upozorňujeme však, že sa vrátia iba údaje prvého potvrdenia v rámci rozsahu strán a že viacstranové potvrdenky nie sú podporované.

Príklad: Dokument obsahuje prvé potvrdenie na stránke 2 a druhé potvrdenie, ktoré sa týka stránok 3 a 4:

 • Ak zadáte hodnotu 2, vrátia sa údaje prvého potvrdenia
 • Ak zadáte hodnotu 3-4, vráti iba údaje z prvej stránky druhého potvrdenia
 • Ak zadáte hodnotu 2-4, vráti iba údaje prvého potvrdenia, nie údaje druhého potvrdenia

Parametre

Vstup

Meno Požaduje sa Zadať Popis
Súbor potvrdenia Áno reťazec Spracovanie dokladu o prijatí
Stránky Nie reťazec Rozsah strán na spracovanie

Výstup

Meno Zadať Popis
Názov obchodníka reťazec Meno obchodníka
Adresa obchodníka string Adresa obchodníka
Telefónne číslo obchodníka string Telefónne číslo obchodníka
Dátum transakcie string Dátum transakcie
Čas transakcie string Čas transakcie
Názov zakúpenej položky string Názov zakúpenej položky. Vrátené ako súčasť zoznamu položiek.
Množstvo zakúpeného tovaru string Množstvo zakúpenej položky. Vrátené ako súčasť zoznamu položiek.
Cena zakúpenej položky string Cena zakúpenej položky. Vrátené ako súčasť zoznamu položiek.
Celková cena zakúpenej položky string Celková cena zakúpenej položky. Vrátené ako súčasť zoznamu položiek.
Medzisúčet string Medzisúčet
Daň string Daň
Tip string Prepitné
Celkom string Súčet
Dôvera obchodného mena s pohyblivou desatinnou čiarkou Aká je istota modelu pri jeho detekcii
Dôvera adresy obchodníka s pohyblivou desatinnou čiarkou Aká je istota modelu pri jeho detekcii
Dôvera telefónneho čísla obchodníka s pohyblivou desatinnou čiarkou Aká je istota modelu pri jeho detekcii
Spoľahlivosť dátumu transakcie s pohyblivou desatinnou čiarkou Aká je istota modelu pri jeho detekcii
Spoľahlivosť času transakcie s pohyblivou desatinnou čiarkou Aká je istota modelu pri jeho detekcii
Dôvera názvu zakúpenej položky s pohyblivou desatinnou čiarkou Aká je istota modelu pri jeho detekcii. Vrátené ako súčasť zoznamu položiek.
Spoľahlivosť množstva zakúpeného tovaru s pohyblivou desatinnou čiarkou Aká je istota modelu pri jeho detekcii. Vrátené ako súčasť zoznamu položiek.
Spoľahlivosť ceny zakúpenej položky s pohyblivou desatinnou čiarkou Aká je istota modelu pri jeho detekcii. Vrátené ako súčasť zoznamu položiek.
Dôvera celkovej ceny zakúpenej položky s pohyblivou desatinnou čiarkou Aká je istota modelu pri jeho detekcii. Vrátené ako súčasť zoznamu položiek.
Spoľahlivosť medzisúčtu s pohyblivou desatinnou čiarkou Aká je istota modelu pri jeho detekcii
Dôvera k dani s pohyblivou desatinnou čiarkou Aká je istota modelu pri jeho detekcii
Dôvera tipu s pohyblivou desatinnou čiarkou Aká je istota modelu pri jeho detekcii
Celková dôvera s pohyblivou desatinnou čiarkou Aká je istota modelu pri jeho detekcii
Zistený text string Riadok rozpoznaného textu. Vrátené ako súčasť zoznamu textov.
Číslo strany zisteného textu integer Na ktorom riadku sa nachádza rozpoznaný text. Vrátené ako súčasť zoznamu textov.
Výška zisteného textu s pohyblivou desatinnou čiarkou Výška riadku textu. Vrátené ako súčasť zoznamu textov.
Ľavá poloha detegovaného textu s pohyblivou desatinnou čiarkou Ľavá poloha riadku textu. Vrátené ako súčasť zoznamu textov.
Horná pozícia detegovaného textu s pohyblivou desatinnou čiarkou Horná poloha riadku textu. Vrátené ako súčasť zoznamu textov.
Šírka zisteného textu s pohyblivou desatinnou čiarkou Šírka riadku textu. Vrátené ako súčasť zoznamu textov.

Pozrite si tiež