Zabezpečenie služby Microsoft Fabric

Microsoft Fabric je softvér ako platforma služby (SaaS), ktorá ponúka kompletný balík zabezpečenia. Fabric odstraňuje náklady a zodpovednosť za udržiavanie vášho riešenia zabezpečenia a prenáša ho do cloudu. So službou Fabric môžete využiť odborné znalosti a zdroje spoločnosti Microsoft na zabezpečenie svojich údajov, opravu zraniteľných miest, monitorovanie hrozieb a dodržiavanie nariadení.