Časté otázky o zodpovednom používaní AI v Power Apps

Systém umelej inteligencie zahŕňa nielen technológiu, ale aj ľudí, ktorí ho používajú, ľudí, ktorých ovplyvňuje, a prostredie, v ktorom je nasadený. Najčastejšie otázky týkajúce sa zodpovedného používania umelej inteligencie od spoločnosti Microsoft vám majú pomôcť pochopiť, ako funguje technológia umelej inteligencie, rozhodnutia, ktoré môžu vlastníci a používatelia systému urobiť a ktoré ovplyvňujú výkon a správanie systému, a dôležitosť premýšľania o celom systéme vrátane technológie, ľudí a prostredia. Pomocou najčastejších otázok týkajúcich sa zodpovedného používania umelej inteligencie sa môžete lepšie oboznámiť s konkrétnymi systémami a funkciami umelej inteligencie, ktoré spoločnosť Microsoft vyvíja.

Najčastejšie otázky týkajúce sa zodpovedného používania umelej inteligencie sú súčasťou širšieho úsilia o uvedenie našich princípov umelej inteligencie do praxe. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si časť Princípy umelej inteligencie od spoločnosti Microsoft.

Funkcie s podporou umelej inteligencie v tejto aplikácii

Táto aplikácia obsahuje rozrastajúci sa zoznam funkcií s podporou umelej inteligencie. Ak sa chcete dozvedieť o možnostiach a vplyve konkrétnych funkcií, vyberte príslušný článok v zozname.