Deli z drugimi prek


Barve za dostopnost za aplikacije s platnom

Barve, uporabljene v aplikaciji delovnega območja, morajo biti dostopne uporabnikom z barvno slepoto in slabovidnim uporabnikom. Vse teme storitve Power Apps so privzeto dostopne. Pri spreminjanju barv, uporabljenih v aplikaciji, upoštevajte te smernice, da zagotovite, da bodo ostale dostopne. V spletu je na voljo več orodij, ki vam lahko pomagajo prepoznati težave z barvnim kontrastom.

Minimalni kontrast besedila

  • Besedilo in njegovo ozadje morata imeti kontrastno razmerje vsaj 4,5 : 1
  • Veliko besedilo mora imeti kontrastno razmerje vsaj 3 : 1
  • Onemogočeno besedilo nima kontrastnih zahtev

Praktično morajo imeti vsi interaktivni kontrolniki ustrezen barvni kontrast med naslednjimi elementi:

Minimalni kontrast nebesedilnih elementov

  • Nebesedilne komponente, kot so ikone in obrobe, morajo imeti kontrastno razmerje vsaj 3:1, pri čemer so barve zunaj njih.
  • Onemogočene in okrasne komponente nimajo nobenih zahtev glede kontrasta.

Komponente uporabniškega vmesnika

Vsi interaktivni kontrolniki morajo imeti ustrezen barvni kontrast med naslednjimi elementi:

Za kontrolnike, pri katerih je celotno območje interaktivno ali informativno, veljajo dodatne kontrole barvnih kontrastov. Na primer Gumb ali Ikona, ki se uporablja kot gumb. S tem zagotovite, da so meje kontrolnika jasne in da uporabniki vejo, kam lahko kliknejo ali tapnejo.

Če za takšne kontrolnike obstaja obroba, mora biti ustrezen barvni kontrast med naslednjimi elementi:

Če obrobe ni, mora biti ustrezen barvni kontrast med naslednjimi elementi:

Slikovni predmeti

Če slika prikazuje pomembne podatke, preverite, ali obstajajo težave s kontrasti. To velja za kontrolnike, kjer je mogoče prikazati sliko: Zvok, Slika, Mikrofon in Videoposnetek.

Preverite, ali pri videovsebini prihaja do težav s kontrasti. Sicer oz. poleg tega pa lahko zagotovite podnapise, ki opisujejo videoposnetek.

Zagotavljanje drugih vizualnih namigov

Prepričajte se, da aplikacija ne izraža informacij samo z barvo. Na primer, uporabniki z rdeče-zeleno barvno slepoto ne bodo mogli razlikovati rdečega sporočila o napaki od zelenega sporočila o uspehu.

Dodatni namigi, kot so Ikona ali besedilna sloga Ležeče in Podčrtano, lahko pomagajo izraziti pomen.

Naslednji koraki

Prikaz ali skrivanje vsebine tehnologij za pomoč za aplikacije delovnega območja

Glejte tudi