Anslut en kontakt till ditt CRM-system

Du får mest nytta av allt som Copilot for Sales kan göra åt dig när dina externa kontakter är tillgängliga i ditt CRM-system. I Copilot for Sales kallar vi den här kontakten för en kontakt till ditt CRM. Kontakter som är anslutna till CRM kallas Sparade kontakter.

När du läser ett e-postmeddelande från externa kontakter eller skriver ett e-postmeddelande till externa kontakter och öppnar fönstret Copilot for Sales söker Copilot for Sales efter din CRM för kontaktens primära e-postadress. Den externa kontakten är ansluten till en CRM-kontakt baserat på något av följande villkor:

 • Den externa e-postadressen matchar bara en CRM-kontakt

 • Den externa e-postadressen matchar ingen av CRM-kontakterna

 • Den externa e-postadressen matchar flera CRM-kontakter

Kommentar

Om du använder Dynamics 365 som CRM, Copilot for Sales matchar den externa kontaktens e-postadress endast med fältet EmailAddress1 i kontaktposten i Dynamics 365 och inte med fältet EmailAddress2 eller EmailAddress3. Se till att e-postadressen är ifylld i fältet EmailAddress1 för att ansluta den externa kontakten till CRM-kontakten. Om e-postadressen är ifylld i fältet EmailAddress2 eller EmailAddress3 kommer Copilot for Sales inte att matcha den externa kontakten med CRM-kontakten och betraktar den som en osparad kontakt.

Den externa e-postadressen matchar bara en CRM-kontakt

Om adressen du angav i e-postmeddelandet endast matchar en kontakt i CRM, ansluter Copilot for Sales dem automatiskt. De anslutna kontakterna visas i kortet Kontakter.

Den externa e-postadressen matchar ingen av CRM-kontakterna

Om den angivna e-postadressen inte matchar någon av kontakterna i CRM väljer du skapa en kontakt i din CRM.

Den externa e-postadressen matchar flera CRM-kontakter

Om e-postadressen du angav matchar flera kontakter i CRM måste du manuellt välja och ansluta till rätt CRM-kontakt. Copilot for Sales visar ett meddelande på kortet Höjdpunkter om flera matchningar för en kontakt.

 1. I fönstret Copilot for Sales välj kontakten i Kontakter och välj Välj kontakt.

  Skärmbild där du kan välja kontakt på fliken CRM.

 2. Välj den kontakt du vill ansluta till.

  Skärmbild där du kan välja korrekt kontakt.

  Om ingen av matchningarna är korrekta, välj Skapa en ny kontakt för att skapa en kontakt.

  Om du har kopplat den externa kontakten till en felaktig CRM-kontakt kan du av misstag ändra den anslutna posten.