Dokumentation om Azure AI Language

Lär dig hur du integrerar AI i dina program som kan extrahera information, klassificera text, förstå konversationsspråk, besvara frågor med mera.

Extrahera information

Använd Natural Language Understanding (NLU) för att extrahera information från ostrukturerad text. Du kan till exempel identifiera nyckelfraser eller personligt identifierbar information (PII), sammanfatta text, identifiera och kategorisera namngivna entiteter eller anpassa en entitetsextraheringsmodell ovanpå din domänuppsättning.

Svara på frågor

Ge svar på frågor som ställs i ostrukturerade texter med hjälp av våra fördefinierade funktioner eller anpassa dina domänspecifika fråge- och svarspar över data som du tillhandahåller.