Dokumentation för Azure Monitor

Lär dig mer om övervakning av Azure och lokala tjänster. Förstå hur du aggregerar och analyserar mått, loggar och spårningar. Svara på problem genom att starta aviseringar som kan skicka meddelanden eller genom att anropa automatiserade lösningar.