ARRAY_SLICE (NoSQL-fråga)

GÄLLER FÖR: NoSQL

Returnerar en delmängd av ett matrisuttryck med hjälp av det angivna indexet och längden.

Syntax

ARRAY_SLICE(<array_expr>, <numeric_expr_1> [, <numeric_expr_2>]) 

Argument

beskrivning
array_expr Ett matrisuttryck.
numeric_expr_1 Ett numeriskt uttryck som anger indexet där matrisen för delmängden ska startas. Du kan också använda negativa värden för att ange startindexet i förhållande till det sista elementet i matrisen.
numeric_expr_2(Valfritt) Ett valfritt numeriskt uttryck som anger den maximala längden på elementen i den resulterande matrisen.

Returtyper

Returnerar ett matrisuttryck.

Exempel

I följande exempel visas hur du hämtar olika sektorer av en matris med hjälp av funktionen.

SELECT VALUE {
  sliceFromStart: ARRAY_SLICE([70, 86, 92, 99, 85, 90, 82], 0),
  sliceFromSecond: ARRAY_SLICE([70, 86, 92, 99, 85, 90, 82], 1),
  sliceFromLast: ARRAY_SLICE([70, 86, 92, 99, 85, 90, 82], -1),
  sliceFromSecondToLast: ARRAY_SLICE([70, 86, 92, 99, 85, 90, 82], -2),
  sliceThreeFromStart: ARRAY_SLICE([70, 86, 92, 99, 85, 90, 82], 0, 3),
  sliceTwelveFromStart: ARRAY_SLICE([70, 86, 92, 99, 85, 90, 82], 0, 12),
  sliceFiveFromThird: ARRAY_SLICE([70, 86, 92, 99, 85, 90, 82], 3, 5),
  sliceOneFromSecondToLast: ARRAY_SLICE([70, 86, 92, 99, 85, 90, 82], -2, 1)
}
[
 {
  "sliceFromStart": [70, 86, 92, 99, 85, 90, 82],
  "sliceFromSecond": [86, 92, 99, 85, 90, 82],
  "sliceFromLast": [82],
  "sliceFromSecondToLast": [90, 82],
  "sliceThreeFromStart": [70, 86, 92],
  "sliceTwelveFromStart": [70, 86, 92, 99, 85, 90, 82],
  "sliceFiveFromThird": [99, 85, 90, 82],
  "sliceOneFromSecondToLast": [90]
 }
]

Anmärkningar

 • Den här systemfunktionen använder inte indexet.