Dokumentation för Azure Data Catalog

Lär dig hur du konfigurerar en datakatalog så att din organisation kan hitta, förstå och använda datakällor. Självstudier, REST API-referens och annan dokumentation visar hur du planerar och konfigurerar ditt datalager, där datakonsumenterna kan identifiera tillgängliga datakällor och få kunskap av experter inom olika ämnen.