Kom igång med Azure Data Lake Analytics med hjälp av Azure Portal

Den här artikeln beskriver hur du använder Azure Portal till att skapa Azure Data Lake Analytics-konton, definiera jobb i U-SQL och skicka jobb till Data Lake Analytics-tjänsten.

Förutsättningar

Innan du börjar följa de här självstudierna måste du ha en Azure-prenumeration. Se Hämta en kostnadsfri utvärderingsversion av Azure.

Skapa ett Data Lake Analytics-konto

Nu ska du skapa ett Data Lake Analytics och ett Azure Data Lake Storage Gen1-konto samtidigt. Det här steget är enkelt och tar bara ungefär 60 sekunder att slutföra.

 1. Logga in på Azure Portal.
 2. Klicka på Skapa en resursData>+ analys>Data Lake Analytics.
 3. Välj värden för följande objekt:
  • Namn: Ange ett namn på ditt Data Lake Analytics-konto (endast gemena bokstäver och siffror tillåts).
  • Prenumeration: Välj den Azure-prenumeration som används för Analytics-kontot.
  • Resursgrupp. Välj en befintlig Azure-resursgrupp eller skapa en ny.
  • Plats. Välj ett Azure-datacenter för Data Lake Analytics-kontot.
  • Data Lake Storage Gen1: Följ anvisningarna för att skapa ett nytt Data Lake Storage Gen1-konto eller välj ett befintligt konto.
 4. Alternativt,kan du välja en prisnivå för ditt Data Lake Analytics-konto.
 5. Klicka på Skapa.

Skriv ditt första U-SQL-skript

Följande text är ett enkelt U-SQL-skript. Allt den gör är att definiera en liten datauppsättning i skriptet och sedan skriva ut datauppsättningen till standardkontot Data Lake Storage Gen1 som en fil med namnet /data.csv.

@a = 
  SELECT * FROM 
    (VALUES
      ("Contoso", 1500.0),
      ("Woodgrove", 2700.0)
    ) AS 
       D( customer, amount );
OUTPUT @a
  TO "/data.csv"
  USING Outputters.Csv();

Skicka ett U-SQL-jobb

 1. Välj Nytt jobb från Data Lake Analytics-kontot.
 2. Klistra in texten från U-SQL-skriptet ovan. Ge jobbet ett namn.
 3. Starta jobbet genom att välja Skicka.
 4. Övervaka jobbets status och vänta tills statusen ändras till Lyckades.
 5. Välj fliken Data och välj sedan fliken Utdata . Välj utdatafilen med namnet data.csv och visa utdata.

Se även