Databricks-integreringar

Databricks integreras med en mängd olika datakällor, utvecklarverktyg och partnerlösningar.

  • Datakällor: Databricks kan läsa data från och skriva data till en mängd olika dataformat, till exempel CSV, Delta Lake, JSON, Parquet, XML och andra format, samt datalagringsleverantörer som Azure Data Lake Storage, Google BigQuery och Cloud Storage, Snowflake och andra leverantörer.
  • Utvecklarverktyg: Azure Databricks stöder olika utvecklarverktyg som gör att du kan arbeta med data via Azure Databricks-kluster och Databricks SQL-lager genom att skriva kod. Dessa inkluderar IDE:er, anslutningsappar och drivrutiner, IaC-plattformar, CI/CD-verktyg, CLI:er, REST-API:er och autentiseringsmetoder.
  • Partnerlösningar: Databricks har verifierat integreringar med olika produkter från tredje part, till exempel Fivetran, Power BI, Tableau med flera, som gör att du kan arbeta med data via Azure Databricks-kluster och SQL-lager, i många fall med låg kod och funktioner utan kod. Dessa lösningar möjliggör vanliga scenarier som datainmatning, förberedelse och transformering av data, Business Intelligence (BI) och maskininlärning. Databricks tillhandahåller även Partner Connect, ett användargränssnitt som gör att vissa av dessa verifierade lösningar kan integreras snabbare och enklare med dina Azure Databricks-kluster och SQL-lager.

Se även Git-integrering med Databricks Repos.

Den här guiden beskriver Databricks-partnerlösningar: