Deep learning

Det här avsnittet innehåller exempel på notebook-filer som använder två av de mest populära djupinlärningsbiblioteken, TensorFlow och PyTorch.

Eftersom djupinlärningsmodeller är data- och beräkningsintensiva kan distribuerad träning vara viktig. Det här avsnittet innehåller även information om och exempel på distribuerad djupinlärning med Horovod och spark-tensorflow-distributor.