Dokumentation om enhetsuppdatering för IoT Hub

Enhetsuppdatering för IoT Hub är en tjänst som gör att du kan distribuera trådlösa uppdateringar (OTA) till dina IoT-enheter.