Vad är Azure Load Balancer?

Belastningsutjämning syftar på att jämnt distribuera belastning (inkommande nätverkstrafik) över en grupp med serverdelsresurser eller servrar.

Azure Load Balancer fungerar i lager 4 i OSI-modellen (Open Systems Interconnection). Det är den enda kontaktpunkten för klienter. Lastbalanseraren distribuerar inkommande flöden som kommer till lastbalanserarens klientdel till serverdelspoolinstanser. Dessa flöden är enligt konfigurerade regler för belastningsutjämning och hälsoavsökningar. Serverdelspoolinstanserna kan vara Azure Virtual Machines eller instanser i en VM-skalningsuppsättning.

En offentlig lastbalanserare kan tillhandahålla utgående anslutningar för virtuella datorer i ditt virtuella nätverk. Dessa anslutningar åstadkoms genom att deras privata IP-adresser översätts till offentliga IP-adresser. Offentliga lastbalanserare används för att lastbalansera Internettrafik till dina virtuella datorer.

En intern (eller privat) lastbalanserare används där privata IP-adresser endast behövs på klientdelen. Interna lastbalanserare används för att lastbalansera trafik i ett virtuellt nätverk. En lastbalanserares klientdel kan nås från ett lokalt nätverk i ett hybridscenario.

Diagram som visar offentliga och interna lastbalanserare som dirigerar trafik till webb- och affärsnivåer.

Bild: Balansera flernivåprogram med hjälp av både offentliga och interna Load Balancer

Mer information om de enskilda lastbalanseringskomponenterna finns i Azure Load Balancer komponenter.

Anteckning

Med Azure har du tillgång till en uppsättning fullständigt hanterade belastningsutjämningslösningar för dina scenarier.

  • Om du vill utföra DNS-baserad global routning och inte har några krav på TLS-avslutning (Transport Layer Security) ("SSL-avlastning"), per HTTP/HTTPS-begäran eller bearbetning på programnivå läser du Traffic Manager.
  • Om du vill belastningsutjämning mellan servrarna i en region på programnivå kan du läsa Application Gateway.
  • Om du behöver optimera global routning av webbtrafiken och optimera slutanvändarnas prestanda och tillförlitlighet på den översta nivån via snabb global redundans kan du läsa Front Door.

Dina scenarier från slutpunkt till slutpunkt kan ha nytta av att kombinera dessa lösningar efter behov. En jämförelse av azure-alternativ för belastningsutjämning finns i Översikt över alternativ för belastningsutjämning i Azure.

Varför ska jag använda Azure Load Balancer?

Med Azure Load Balancer kan du skala dina program och skapa tjänster med hög tillgänglighet. Lastbalanseraren stöder både inkommande och utgående scenarier. Lastbalanseraren ger låg svarstid och högt dataflöde och skalar upp till miljontals flöden för alla TCP- och UDP-program.

Viktiga scenarier som du kan utföra med Hjälp av Azure Standard Load Balancer omfattar:

Säker som standard

  • Standard load balancer bygger på nätverkssäkerhetsmodellen noll förtroende.

  • Standard Load Balancer är säkert som standard och en del av ditt virtuella nätverk. Det virtuella nätverket är ett privat och isolerat nätverk.

  • Standardlastbalanserare och offentliga STANDARD-IP-adresser stängs för inkommande anslutningar om de inte öppnas av nätverkssäkerhetsgrupper. NSG:er används för att uttryckligen tillåta tillåten trafik. Om du inte har en NSG i ett undernät eller nätverkskort för den virtuella datorresursen tillåts inte trafik att nå den här resursen. Mer information om nätverkssäkerhetsgrupper och hur du tillämpar dem på ditt scenario finns i Nätverkssäkerhetsgrupper.

  • Basic-lastbalanseraren är öppen för Internet som standard.

  • Lastbalanseraren lagrar inte kunddata.

Prissättning och serviceavtal

Prisinformation för standardlastbalanserare finns i Prissättning för lastbalanserare. Grundläggande lastbalanserare erbjuds utan kostnad. Se Serviceavtal för lastbalanserare. Basic-lastbalanseraren har inget serviceavtal.

Nyheter

Prenumerera på RSS-feeden och visa de senaste Azure Load Balancer funktionsuppdateringarna på sidan för Azure Uppdateringar.

Nästa steg