Dokumentation om SRE (Site Reliability Engineering)

Site Reliability Engineering är ett teknikområde som är avsett att hjälpa en organisation att uppnå lämplig nivå av tillförlitlighet i sina system, produkter och tjänster.

SRE-föreläsningar från Microsoft