Dokumentation om Azure Spatial Anchors

Spatial Anchors är en plattformsoberoende utvecklartjänst som du kan använda för att skapa Mixed Reality-upplevelser med hjälp av objekt som bevarar sin plats mellan enheter över tid.