az network cross-region-lb address-pool

Hantera adresspooler för en lastbalanserare mellan regioner.

Kommandon

az network cross-region-lb address-pool address

Hantera serverdelsadresser för serverdelsadresspoolen för belastningsutjämning mellan regioner.

az network cross-region-lb address-pool address add

Lägg till en serverdelsadress i lastbalansens serverdelsadresspool.

az network cross-region-lb address-pool address list

Visa en lista över alla serverdelsadresser för lastbalansens serverdelsadresspool.

az network cross-region-lb address-pool address remove

Ta bort en serverdelsadress från lastbalansens serverdelsadresspool.

az network cross-region-lb address-pool create

Skapa en adresspool.

az network cross-region-lb address-pool delete

Ta bort en adresspool.

az network cross-region-lb address-pool list

Hämtar alla lastbalanserarens säkerhetskopierade adresspooler.

az network cross-region-lb address-pool show

Hämtar lastbalanserarens serverdelsadresspool.

az network cross-region-lb address-pool create

Skapa en adresspool.

az network cross-region-lb address-pool create --lb-name
                        --name
                        --resource-group
                        [--backend-address]
                        [--backend-addresses-config-file]

Exempel

Skapa en adresspool.

az network cross-region-lb address-pool create -g MyResourceGroup --lb-name MyLb -n MyAddressPool

Skapa en adresspool med flera serverdelsadresser med nyckel/värde-argument.

az network cross-region-lb address-pool create -g MyResourceGroup --lb-name MyLb -n MyAddressPool --backend-address name=addr1 frontend-ip-address=/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/cli_test_lb_address_pool_addresses000001/providers/Microsoft.Network/loadBalancers/regional-lb/frontendIPConfigurations/fe-rlb1 --backend-address name=addr2 frontend-ip-address=/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/cli_test_lb_address_pool_addresses000001/providers/Microsoft.Network/loadBalancers/regional-lb/frontendIPConfigurations/fe-rlb2

Skapa en adresspool med flera serverdelsadresser med hjälp av konfigurationsfilen

az network cross-region-lb address-pool create -g MyResourceGroup --lb-name MyLb -n MyAddressPool --backend-addresses-config-file @config_file.json

Obligatoriska parametrar

--lb-name

Lastbalanserarens namn.

--name -n

Namnet på serverdelsadresspoolen. Om det bara finns en, utelämna att använda som standard.

--resource-group -g

Namnet på resursgruppen. Du kan konfigurera standardgruppen med .az configure --defaults group=<name>

Valfria parametrar

--backend-address

Serverdelen adresserar information för serverdelsadresspoolen.

--backend-addresses-config-file --config-file

En konfigurationsfil som används för att ange serverdelsadresser. Det här argumentet är för erfarna användare. Du kan stöta på parsningsfel om json-filen är ogiltig.

az network cross-region-lb address-pool delete

Ta bort en adresspool.

az network cross-region-lb address-pool delete --lb-name
                        --name
                        --resource-group

Exempel

Ta bort en adresspool.

az network cross-region-lb address-pool delete -g MyResourceGroup --lb-name MyLb -n MyAddressPool

Obligatoriska parametrar

--lb-name

Lastbalanserarens namn.

--name -n

Namnet på serverdelsadresspoolen. Om det bara finns en, utelämna att använda som standard.

--resource-group -g

Namnet på resursgruppen. Du kan konfigurera standardgruppen med .az configure --defaults group=<name>

az network cross-region-lb address-pool list

Hämtar alla lastbalanserarens säkerhetskopierade adresspooler.

az network cross-region-lb address-pool list --lb-name
                       --resource-group

Obligatoriska parametrar

--lb-name

Lastbalanserarens namn.

--resource-group -g

Namnet på resursgruppen. Du kan konfigurera standardgruppen med .az configure --defaults group=<name>

az network cross-region-lb address-pool show

Hämtar lastbalanserarens serverdelsadresspool.

az network cross-region-lb address-pool show --lb-name
                       --name
                       --resource-group

Obligatoriska parametrar

--lb-name

Lastbalanserarens namn.

--name -n

Namnet på serverdelsadresspoolen. Om det bara finns en, utelämna att använda som standard.

--resource-group -g

Namnet på resursgruppen. Du kan konfigurera standardgruppen med .az configure --defaults group=<name>