Microsoft Defender for Cloud Apps dokumentation

Microsoft Defender for Cloud Apps är en Cloud Access Security Broker (CASB) som fungerar på flera moln. Den ger omfattande synlighet, kontroll över datatrafik och avancerad analys för att identifiera och bekämpa cyberhot i alla dina molntjänster.