Dokumentation om Microsoft Defender för Cloud Apps

Microsoft Defender för Cloud Apps ger fullständigt skydd för SaaS-program, vilket hjälper dig att övervaka och skydda dina molnappdata med hjälp av grundläggande funktioner för molnåtkomstsäkerhetskoordinator (CASB), SaaS Security Posture Management-funktioner (SSPM), avancerat skydd mot hot och app-till-app-skydd.