Microsoft Defender for Cloud Apps dokumentation

Microsoft Defender for Cloud Apps är en cloud access security broker (CASB) som fungerar i flera moln. Den ger omfattande synlighet, kontroll över datatrafik och avancerad analys för att identifiera och bekämpa cyberhot i alla dina molntjänster.