Om artikeltyper

I fältet Typ på sidan artikelkort kan du ange vilken artikel som används för din verksamhet vilket påverkar i vilken grad du kan hantera varan i lager. I tabellen nedan beskrivs de tre typer av objekt som finns tillgängliga.

Alternativ Vanligt syfte
Lager Fysiska saker, till exempel cyklar, telefoner och skriv bord som du vill kunna använda som alla lagerprocesser. Det kan även innefatta icke-fysiska artiklar, till exempel programvarulicenser och prenumerationer, om artiklarna har identifieringsnummer, till exempel serienummer. Du kan spåra artikelvärden och lagerdispositionen fullständigt i lagret.
Inte i lager Artiklar som inte finns i lager är vanligtvis fysiska, som t.ex. bultar och pennor, som en rörelse förbrukar men inte vill kunna spåra i lagret. Eftersom de exempelvis är lågkostnadsartiklar och endast används internt.
Tjänst En arbetstidsenhet, såsom ett konsulttimme, för begränsat affärsstöd.

Anteckning

Typerna Tjänst och Inte i lager omfattar inte stöd av lagerkvantitet och värde. Endast markerade artikeltransaktionstyper och funktioner stöd.

Följande tabell listar de funktioner som de tre objekttyperna stöder.

Artikeltyp FÖRS Inköp Projektförbrukning Serviceförbrukning Monteringsförbrukning Produktion Förbrukning Monteringsutflöde Produktionsutflöde Platsöverföring Fysisk räkning Omvärdering av lager Lagerkostnad Artikelspårning Reservation Lagerstyrning Planering Orderplanering
Lagersaldo Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Inte i lager Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Ja
Tjänst Ja Ja Ja Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Ja

Värderingsprinciper för olika typer av artiklar

När du publicerar lagertransaktioner registreras kvantitets- och värdeförändringarna i varulagret i artikeltransaktioner och värdetransaktioner.

För lager artiklar anges kostnaden i fältet Kost.belopp (aktuellt) på sidan Värdetransaktioner och när den stäms av mot redovisningen kommer kostnaden att visas i fältet Kostnad bokförd i redov.. Mer information finns i Designdetaljer: Lagerkostnad

För artiklar som inte finns i lager och tjänstartiklar registreras kostnaden i fältet Kostnadsbelopp (ej-lagerförd) på sidan Värdetransaktioner. För icke-lager och tjänstartiklar anges kostnaden på försäljnings-, monterings- och produktionsdokument och journaler. Standardkostnaden kan anges i Styckkostnad på sidorna Artikelkortet och Lagerställeenhet. Kostnader för dessa typer av artiklar stäms inte av mot redovisningen.

Katalog- och tjänstartiklar

Artiklar som du erbjuder dina kunder men som du inte vill hantera i ditt system, tills du börjar sälja dem kan ställas in som katalogartiklar. Katalogartiklar ska inte förväxlas med vanliga artiklar av typen Inte i lager. Mer information finns i Arbeta med katalogartiklar.

Kundernas artiklar som du utför service på, till exempel en skrivare kallas för tjänstartiklar. Tjänstartiklar har inget att göra med vanliga eller katalogartiklar. Men servicekomponenter kan dock vara vanliga artiklar. Mer information finns i Ställa in tjänstartiklar och tjänstartikelkomponenter.

Se även

Registrera nya artiklar
Ställa in lager
Hantera lagerkostnader
Lager
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här