Omvärdera lager

Om du vill öka eller minska värdet för en artikel eller en viss artikeltransaktion, använder du omvärderingsjournalen.

Omvärdera lager

  1. Välj den Glödlampa som öppnar funktionen Berätta. anger du omvärderingsjournalen och väljer sedan relaterad länk.

  2. Välj åtgärden Beräkna lagervärde.

  3. På sidan Beräkna lagervärde fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

  4. Välj knappen OK.

  5. På varje rad på sidan Omvärderingsjournal i fältet Styckkostnad (omvärderad) anger du den nya styckkostnaden. Du kan alternativt ange det nya totalbeloppet i fältet Lagervärde (omvärderad).

    Relevanta fält uppdateras automatiskt. Lägg märke till att den faktiska förändringen av lagervärdet för den aktuella artikeltransaktionen visas i fältet Belopp. Detta belopp utgör skillnaden mellan värdena i fälten Lagervärde (beräknat) och Lagervärde (omvärderat).

  6. När du har slutfört alla rader i omvärderingsjournalen väljer du åtgärden Bokför.

Nya värdetransaktioner skapas nu för att visa omvärderingarna som du har bokfört. Du kan se de nya värdena på respektive artikelkort.

Se även

Designdetaljer: Omvärdering
Lager
Försäljning
Inköp
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här