Introduktion till Microsoft Dynamics AX 2012

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX är en ERP-lösning (Enterprise Resource Planning) för medelstora och stora företag som hjälper personalen att arbeta effektivt, hantera förändringar och konkurrera globalt. Microsoft Dynamics AX fungerar som och med välbekanta Microsoft-program och är en lösning som automatiserar och effektiviserar företagets ekonomi-, BI- och leveranskedjeprocesser.

Det här avsnittet innehåller information om Microsoft Dynamics AX-arbetsyta, vanliga uppgifter, som alla användare kan genomföra, Enterprise Portal för Microsoft Dynamics AX-information och information om hjälpmedel och tjänster från Microsoft.

Microsoft Dynamics AX-arbetsytan

Vanliga uppgifter

Åtkomst för personer med funktionshinder

Introduktion till Enterprise Portal

Copyright-meddelande - Microsoft Dynamics AX

Se även

Om hjälpen i Microsoft Dynamics AX

Konfigurera produktövergripande funktioner

Produktivitetsverktyg för slutanvändare

Rapporter i Microsoft Dynamics AX

Med hjälp av Microsoft Dynamics AX-ordlista