Hantering av handelsavdrag

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Du kan använda modulen Hantering av handelsavdrag för att hantera rabatter som erbjuds av leverantörer till distributörer, grossister och butikskunder som en del av ett kampanjincitament. Handelavdrag gör det enklare att stimulera försäljning genom prishantering. Modulen Hantering av handelsavdrag innehåller de verktyg som behövs för att underhålla relationer till leverantörer och kunder genom den kampanjprocessen. Du kan använda den här modulen för att skapa, underhålla och fastställa status för handelsavdrag.

Snabb överblick över hantering av handelsavdrag

Följande tabell listar några av de uppgifter som kan utföras i modulen Hantering av handelsavdrag

Viktiga uppgifter

Ämnen

Ställa in royalties.

Ställa in royaltyavtal

Definiera marknadsföringshändelser, medel och handelsavdrag som inte är associerade med en faktura.

Ställa in ett handelsavdragsavtal för en kampanj

Skapa en handelsavdragsfond för att stödja ett avtal.

Ställa in medel för handelsavdrag

Konfigurera och finansiera rabatter.

Ställa in rabatter

Ställa in workbench för avdrag för att bearbeta kundbetalningar som omfattar avdrag.

Ställa in avdragshantering

Lägg till en kund i en handelsavdragsfond eller ett handelsavdragsavtal.

Ställa in kundkategorihierarkier för handelsavdrag

Skapa en mall för handelsavdrag.

Konfigurera mallar för handelsavdrag

Se även

Ställa in handelsavdragshantering

Arbeta med handelsavdragshantering