Kom igång med distributionspipelines

Den här artikeln beskriver de grundläggande inställningar som krävs för att använda distributionspipelines i Microsoft Fabric. Vi rekommenderar att du läser introduktionen av distributionspipelines innan du fortsätter.

Viktigt

Microsoft Fabric är en förhandsversion.

Du kan också slutföra Learn-modulen Skapa och hantera en infrastrukturdistributionspipeline , som visar hur du skapar en distributionspipeline.

Anteckning

I en distributionspipeline tilldelas en Premium-arbetsyta till varje steg. Innan du börjar arbeta med din pipeline i produktion bör du granska kapacitetskraven för pipelinens arbetsytor.

Förutsättningar

För att få åtkomst till funktionen för distributionspipelines måste du uppfylla följande villkor:

Anteckning

Du kan också se knappen distributionspipeliner om du tidigare har skapat en pipeline eller om en pipeline har delats med dig.

Steg 1 – Skapa en distributionspipeline

Om du vill skapa en pipeline väljer du knappen Distributionspipelines .

När pipelinen har skapats kan du dela den med andra användare, redigera eller ta bort den. När du delar en pipeline med andra får de åtkomst till pipelinen och blir pipelineadministratörer. Med pipelineåtkomst kan användarna visa, dela, redigera och ta bort pipelinen.

Skapa en pipeline från knappen distributionspipelines i Infrastrukturresurser

Gör följande för att skapa en pipeline var du än befinner dig i Infrastrukturresurser:

 1. I den utfällbara menyn Arbetsytor väljer du Distributionspipelines.

  En skärmbild av startpunkten för distributionspipelines.

 2. Välj Skapa pipeline.

  En skärmbild av knappen Skapa pipeline.

 3. I dialogrutan Skapa en distributionspipeline anger du ett namn och en beskrivning för pipelinen och väljer Skapa.

Skapa en pipeline från en arbetsyta i Power BI

Från Power BI kan du också välja att skapa en pipeline inifrån en befintlig arbetsyta, om du är administratör för den arbetsytan

 1. Välj Skapa distributionspipeline på arbetsytan.

  En skärmbild av knappen Skapa en pipeline på en arbetsyta.

 2. I dialogrutan Skapa en distributionspipeline anger du ett namn och en beskrivning för pipelinen och väljer Skapa.

Anteckning

Om arbetsytan inte har tilldelats organisationens kapacitet eller till din PPU-kapacitet får du ett meddelande om att tilldela den till en kapacitet.

Steg 2 – Tilldela en arbetsyta

När du har skapat en pipeline måste du lägga till det innehåll som du vill hantera i pipelinen. Att lägga till innehåll i pipelinen görs genom att tilldela en arbetsyta till pipelinefasen. Du kan tilldela en arbetsyta till alla faser.

Följ anvisningarna i länken för att tilldela en arbetsyta till en pipeline.

Anteckning

Om du skapar en pipeline från en arbetsyta kan du hoppa över det här steget eftersom arbetsytan redan har valts.

Steg 3 – distribuera till en tom fas

När du har arbetat klart med innehåll i en pipelinefas kan du distribuera det till nästa steg. Distributionen av innehåll till en annan fas sker vanligtvis när du har genomfört några åtgärder i pipelinen. Du kan till exempel göra utvecklingsändringar i ditt innehåll i utvecklingsfasen eller testa innehållet i testfasen. Ett vanligt arbetsflöde för att flytta innehåll från steg till steg är utveckling för att testa och sedan testa till produktion, men du kan distribuera i valfri riktning. Du kan lära dig mer om den här processen i avsnittet distribuera innehåll till en befintlig arbetsyta.

Distributionspipelines erbjuder tre alternativ när det gäller att distribuera ditt innehåll:

När du har valt hur du vill distribuera ditt innehåll kan du granska distributionen och lämna en anteckning.

Steg 4 – Distribuera innehåll från en fas till en annan

När du har innehåll i en pipelinefas kan du distribuera den till nästa steg. Distributionen av innehåll till en annan fas sker vanligtvis när du har genomfört några åtgärder i pipelinen. Du kan till exempel göra utvecklingsändringar i ditt innehåll i utvecklingsfasen eller testa innehållet i testfasen. Ett typiskt arbetsflöde för att flytta innehåll från fas till fas är utveckling till test och sedan test till produktion. Du kan lära dig mer om den här processen i avsnittet distribuera innehåll till en befintlig arbetsyta.

Om du vill distribuera innehåll till nästa steg i distributionspipelinen väljer du knappen distribuera längst ned i fasen.

När du har granskat test- och produktionsfaserna kan du se den senaste distributionstiden. Detta anger det senaste tillfället då innehållet distribuerades till fasen.

Distributionstiden är användbar för att fastställa när en fas senast uppdaterades. Det kan också vara användbart om du vill spåra tiden mellan test- och produktionsdistributioner.

Information om hur du undersöker skillnaderna mellan de två pipelinerna innan du distribuerar finns i jämföra innehåll i olika distributionssteg.

Steg 5 – Skapa distributionsregler (valfritt)

När du arbetar i en distributionspipeline kan olika steg ha olika konfigurationer. Varje fas kan till exempel ha olika databaser eller olika frågeparametrar. Utvecklingsfasen kan fråga exempeldata från databasen, medan test- och produktionsfaserna frågar hela databasen.

När du distribuerar innehåll mellan pipelinesteg kan du konfigurera distributionsregler så att du kan tillåta ändringar i innehållet, samtidigt som vissa inställningar bevaras. Om du till exempel vill att en datauppsättning i en produktionsfas ska peka på en produktionsdatabas kan du definiera en regel för detta. Regeln definieras i produktionsfasen under motsvarande uppsättning. När regeln har definierats ärver innehåll som distribueras från test till produktion värdet enligt definitionen i distributionsregeln och gäller alltid så länge regeln är oförändrad och giltig.

Läs mer om hur du definierar distributionsregler.

Nästa steg

Tilldela en arbetsyta till en pipelinefas