Dela via


Microsoft 365-rapporter i administrationscentret

Kolla in Microsoft 365 hjälp för småföretag på YouTube.

Du kan enkelt se hur personer i ditt företag använder Microsoft 365-tjänster. Du kan till exempel identifiera vem som använder en tjänst mycket och når kvoter, eller vem som kanske inte behöver någon Microsoft 365-licens alls. Evig licensmodell inkluderas inte i rapporterna.

Rapporter är tillgängliga för de senaste 7 dagarna, 30 dagarna, 90 dagarna och 180 dagarna. Det finns inte direktdata för alla rapporteringsperioder. Rapporterna blir vanligtvis tillgängliga inom 48 timmar, men kan ibland ta flera dagar att bli tillgängliga.

Titta: Agera på en användningsrapport i Microsoft 365

Kolla in den här videon och andra på vår YouTube-kanal.

Så här öppnar du instrumentpanelen Rapporter

 1. I administrationscentret går du till sidan Rapportanvändning>.
 1. I administrationscentret går du till sidan Rapportanvändning>.
 1. Välj knappen Visa mer från aktivitetskortet för en tjänst (till exempel e-post eller OneDrive) för att se rapportinformationssidan. På den sidan tillhandahålls olika rapporter för tjänsten på flikar.

  Instrumentpanelen Användning.

Vem kan se rapporter

Personer som har följande behörigheter:

 • Globala administratörer: Vi rekommenderar att endast ett fåtal personer på företaget har den här rollen. Det minskar riskerna för företaget.

 • Exchange-administratörer

 • SharePoint-administratörer

 • Skype för företag-administratörer

 • Global läsare (utan information om användare)

 • Läsare av användningssammanfattningsrapporter (utan användarinformation): Den här rollen har som standard läsbehörighet till användare, grupper och andra inställningar i Administrationscenter för Microsoft 365, eftersom rollen baseras på Microsoft Entra.

 • Rapportläsare

 • Teams-administratör

 • Administratör för Teams-kommunikation

 • Hanteraren för användarupplevelse (utan användarinformation)

Mer information finns i Om administratörsroller och Tilldela administratörsroller.

Vilka aktivitetsrapporter är tillgängliga i administrationscentret

Beroende på din prenumeration finns här tillgängliga rapporter i alla miljöer.

Rapport Offentlig GCC GCC-High DoD Microsoft 365 drivs av 21Vianet
Användning av Microsofts webbläsare Ja Ejtillämpligt 1 Ejtillämpligt 1 Ejtillämpligt 1 Ejtillämpligt 1
E-postaktivitet Ja Ja Ja Ja Ja
Användning av e-postprogram Ja Ja Ja Ja Ja
Postlådeanvändning Ja Ja Ja Ja Ja
Office-aktiveringar Ja Ja Ja Ja Ja
Aktiva användare Ja Ja Ja Ja Ja
Microsoft 365-grupper Ja Ja Ja Ja Ja
Användning av Microsoft 365-appar Ja Ja Ejtillämpligt 1 Ejtillämpligt 1 Ja
Användaraktivitet i OneDrive för företag Ja Ja Ja Ja Ja
OneDrive för företag-användning Ja Ja Ja Ja Ja
SharePoint-webbplatsanvändning Ja Ja Ja Ja Ja
SharePoint-aktivitet Ja Ja Ja Ja Ja
Användaraktivitet för Microsoft Teams Ja Ja Ja Ja Ejtillämpligt 1
Enhetsanvändning för Microsoft Teams Ja Ja Ja Ja Ejtillämpligt 1
Microsoft Teams-teamaktivitet Ja Ja Ja Ja Ejtillämpligt 1
Viva Engage-aktivitet Ja Ja Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2
Viva Engage-enhetsanvändning Ja Ja Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2
aktivitetsrapport för Viva Engage grupper Ja Ja Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2
Formuläraktivitet Ja Ja Ejtillämpligt 1 Ejtillämpligt 1 Ejtillämpligt 1
Kundröstaktivitet i Dynamics 365 Ja Ja Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2
Aktivitet i Skype för företag – Online Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ja
Aktivitet relaterad till organiserad konferens i Skype för företag – Online Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ja
Aktivitet relaterad till deltagare i konferens i Skype för företag – Online Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ja
Peer-to-peer-aktivitet i Skype för företag – Online Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ja
Viva Learning-aktivitet Ja Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2
Viva Insights-aktivitet Ja Ja Ejtillämpligt 1 Ejtillämpligt 1 Ej tillämpligt2
Project aktivitet Ja Ja Ejtillämpligt 1 Ejtillämpligt 1 Ej tillämpligt2
Visio-aktivitet Ja Ja Ejtillämpligt 1 Ejtillämpligt 1 Ej tillämpligt2
Viva Goals-aktivitet Ja Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2
Användningsrapport för Microsoft 365 Copilot Ja Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2 Ej tillämpligt2

N/A1: Rapporten planeras att släppas i framtiden. Översikten över Microsoft 365 kommer att uppdateras före lanseringen.

Ejtillämpligt 2: Tjänsten är inte tillgänglig i miljön, så det finns ingen plan för att släppa rapporten.

Så här visar du licensinformation

 • Om du vill se hur många licenser du har tilldelat och inte tilldelat går du till sidan Faktureringslicenser> iadministrationscentret.

 • Om du vill se vem som är licensierad, olicensierad eller gäst går du till sidan Användare>aktiva användare i administrationscentret.

Så här visar du användningsinformation för en viss användare

Använd tjänsterapporterna när du vill se hur mycket en viss användare använder tjänsten. Om du till exempel vill ta reda på hur mycket lagringsutrymme för e-post en viss användare har förbrukat öppnar du rapporten Postlådeanvändning och sorterar användarna efter namn. Om du har tusentals användare kan du exportera rapporten till Excel där du snabbt kan filtrera listan.

Du kan inte generera en rapport där du anger ett användarkonto och sedan hämta en lista över vilka tjänster de använder och hur mycket.

Det finns tillfällen då nya användare visas som okända. Det beror vanligtvis på tillfälliga förseningar i skapandet av användarprofiler.

Visa information om användare, grupper eller webbplatser i rapporterna

Som standard döljs information om användare, grupper eller webbplatser för alla rapporter.

Din användarlista kommer att se ut så här:

Rapporter – anonymiserad användarlista.

Om du vill ta fram användar-, grupp- eller webbplatsinformation när du genererar dina rapporter kan en global administratör snabbt göra den ändringen i administrationscentret.

Rapporter innehåller information om din organisations användningsdata. Från och med den 1 september 2021 döljer vi information om användare, grupper eller webbplatser som standard för alla rapporter som en del av vårt pågående åtagande att hjälpa företag att stödja deras lokala sekretesslagar.

Organisationsinställningen gäller för:

Egenskaper för användarnivå i många rapporter:

 • Användar-ID:t
 • Användarnamn
 • Användarens huvudnamn

Egenskaper för användningsrapporter för OneDrive- och SharePoint-webbplatser:

 • Webbplats-ID:t
 • Webbplats-URL:er

Egenskaper för Rapport över gruppaktivitet för Microsoft 365-appar:

 • Grupp-ID:t
 • Gruppnamn

Egenskaper för Viva Engage gruppaktivitetsrapport:

 • Gruppnamn
 • Gruppadministratör

Egenskaper för teams teamanvändningsrapport:

 • Gruppnamn

Det finns ytterligare rapporter som följer den här organisationsinställningen. Vissa rapporter i administrationscentret för Microsoft Teams följer till exempel samma.

Globala administratörer kan återställa den här ändringen för sin klientorganisation och visa identifierbar information om användare, grupper och webbplatser om organisationens sekretesspraxis tillåter det. Du kan uppnå detta i Administrationscenter för Microsoft 365 genom att följa de här stegen:

 1. I administrationscentret går du till sidan Inställningar>Organisationsinställningar>Tjänster .

 2. Välj Rapporter.

 3. Avmarkera instruktionen Visa dolda användar-, grupp- och webbplatsnamn i alla rapporter och spara sedan ändringarna.

Från och med 23 juni 2022 blir ett API gradvis tillgängligt för alla miljöer för globala administratörer för att ändra den här inställningen utan att behöva besöka Administrationscenter för Microsoft 365. API-informationen finns nedan:

URL:en är https://graph.microsoft.com/beta/admin/reportSettings

Två metoder har godkänts för det här API:et:

API-metoder.

Rapporten innehåller endast en egenskap för sekretessinställningar. Mer information om Graph API finns i Använda api:et Microsoft Graph. Globala administratörer kan använda Software Development Kit (SDK) eller direkt anropa API:et med valfritt programspråk med nätverksfunktioner. Vi rekommenderar att du använder Graph Explorer.

Det tar några minuter innan ändringarna börjar gälla för rapporterna på instrumentpanelen för rapporter. Den här inställningen gäller även för Microsoft 365-användningsrapporter i Microsoft Graph och Power BI samt användningsrapporterna i administrationscentret för Microsoft Teams. Visar identifierbar användarinformation är en loggad händelse i granskningsloggen för Microsoft Purview-efterlevnadsportalen.

Vad händer med användningsdata när ett användarkonto tas bort?

När du tar bort en användares konto tar Microsoft bort användarens användningsdata inom 30 dagar. Borttagna användare kommer fortfarande att ingå i aktivitetsdiagrammets summor för de perioder som de var aktiva i, men de visas inte i tabellen Användarinformation.

När du däremot markerar en viss dag, upp till 28 dagar från dagens datum, visar rapporten användarens användning för den dagen i tabellen med användarinformation.

Användningsanalyser för Microsoft 365 (artikel)
Anpassa rapporterna i användningsanalysen för Microsoft 365 (artikel)
Arbeta med Microsoft 365-användningsrapporter i Microsoft Graph Beta (artikel)
Arbeta med Användningsrapporter för Microsoft 365 i Microsoft Graph v1.0 (artikel)