Ställa in Dynamics CRM för telefoner och Dynamics 365 för surplattor

 

Publicerat: februari 2017

Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Anteckning

Informationen som ges här är för versioner av Dynamics 365 innan Dynamics 365 (online) version 9.0. För den senaste dokumentationen, se Installationsöversikt för mobilprogram.

Användarna kan komma åt sina Dynamics 365-data när de inte är ute på fältet genom att använda något av följande program:

 • Dynamics 365 för telefoner: Om du kör CRM Online 2015 Update 1 eller senare, eller CRM 2016 på lokaler eller senare, kan du utforma din Informationsarkitektur en gång och anpassningarna flödar automatiskt till alla formfaktorer. Mycket delas med Dynamics 365 för surfplattor.

  Video symbolVideo: Utöka Dynamics CRM till din smarta telefon

 • Dynamics 365 för surfplattor: Appen har samma grundfunktioner som Dynamics 365 för telefoner, men Dynamics 365 är optimerad för en större skärm.

I det här ämnet

Kom igång med Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Vad användarna måste göra

Vad administratören måste göra

Konfigurera Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Saker som är bra att känna till om Dynamics 365 för telefoner

Språk som stöds för Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Enheter och Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Autentisering och Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Tips för att skydda Dynamics 365-data på Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Andra funktioner

Sekretesspolicy

Kom igång med Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Krav

Maskinvaru- och programvarukrav för Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor finns i Stöd för Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor.

Versionskrav

Dynamics 365 för telefoner kräver CRM Online Update 1 eller senare, eller CRM 2016 (lokalt) eller senare.Windows 10 kräver den nya Dynamics 365 för Windows 365-appen. Den här appen kan inte användas med tidigare versioner av CRM Online eller Dynamics CRM lokal.

Microsoft Dynamics 365 (online)-organisationer som använder Dynamics 365 för surfplattor kräver Microsoft Dynamics CRM Online Hösten '13 utgåvan eller senare.

Viktigt

För Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor, Microsoft Dynamics 365 kräver Installation mot Internet (IFD) för att användarna ska få åtkomst till sina data. Om du har din Microsoft Dynamics 365-webbplats tillgänglig via internet, men den inte använder Microsoft Dynamics 365 IFD-konfigurationen, så stöds den inte. Om du vill kontrollera att lokal distribution är konfigurerad för IFD, öppna Microsoft Dynamics 365 Distributionshanteraren på din Microsoft Dynamics 365 Server. Avsnittet med sammanfattning av autentisering ska visa att både anspråksbaserad autentisering och Installation mot Internet (IFD) är aktiverade.Mer information:Konfigurera IFD för Microsoft Dynamics 365.

Dynamics 365-inställningar för installation mot Internet

Privilegier som krävs

Microsoft Dynamics 365 använder säkerhetsprivilegiet Dynamics 365 för mobila lösningar för åtkomst till Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor. Privilegiet är förkonfigurerat för försäljningsroller men inte andra säkerhetsroller, så du kanske vill lägga till andra roller för dina team.

Följ dessa steg för att kontrollera och tilldela säkerhetsprivilegier för en säkerhetsroll:

 1. Gå till Inställningar > Säkerhet.

 2. Klicka på Säkerhetsroller.)

 3. Välj en säkerhetsroll > fliken Verksamhetsstyrning.

 4. I avsnittet Sekretessrelaterade privilegier kontrollerar du att privilegiet Dynamics 365 för mobila lösningar är inställt på Organisation. Om det inte är det klickar eller trycker du på Dynamics 365 för mobila lösningar.

 5. Klicka på Spara och stäng för att spara ändringar av säkerhetsrollen.

 6. Skicka ett e-postmeddelande till surfplatteaktiverade användare så att de vet att de kan hämta den mobila appen från appbutiken. Inkludera organisationens URL och inloggningsinformation i e-postmeddelandet.

Det gäller för nya installationer av Microsoft Dynamics 365 (online) och Microsoft Dynamics CRM 2013 eller senare samt kunder som uppgraderar från Microsoft Dynamics CRM 2011. Du kan lägga till eller ta bort privilegiet från egna säkerhetsroller eller standardsäkerhetsroller för att uppfylla dina affärsbehov. Användare som inte har den här behörigheten visas följande felmeddelande:

Du inte har fått tillstånd att använda den här appen. Kontrollera med systemadministratören om du vill uppdatera dina inställningar.

Anteckning

Microsoft Dynamics 365 inkluderar möjligheten att granska användaråtkomst. Granskningshändelser loggas om en användare ansluter till din Dynamics 365-organisation via Dynamics 365 för surfplattor. Det finns dock inte en ny händelsetyp som anger åtkomst via Dynamics 365 för surfplattor. Granskningshändelser för inloggning visas som användaråtkomst via webbtjänster.

Om du har skapat en anpassad säkerhetsroll bör du dessutom särskilt kontrollera att dessa entiteter har Läs-behörighet.

 1. Gå till Inställningar > Säkerhet.

 2. Klicka på Säkerhetsroller.)

 3. Välj en säkerhetsroll > fliken Anpassning. Kontrollera att Läsbehörighet anges för följande entiteter:

  • Anpassad kontroll

  • Standardkonfiguration för anpassade kontroller

  • Resurs för anpassade kontroller

  • Metadata för systemapplikation

  • Systemformulär

  • Metadata för användarapplikation

  • Vy

 4. Välj en säkerhetsroll > fliken Verksamhetsstyrning. Kontrollera att Läs-behörighet har angetts för följande entitet:

  • Användarinställningar
 5. Klicka på Spara och stäng för att spara ändringar av säkerhetsrollen.

Vad användarna måste göra

Se avsnittet Hjälp och utbildning: Användarhandbok för CRM för telefoner och surfplattor

Installera Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Hjälp och utbildning: Installera Dynamics 365 för surfplattor och telefoner

Tips

Se till att ge användarna URL:n och inloggningsuppgifterna de behöver för att kunna logga in.

Vad administratören måste göra

Säkerhetsprivilegier

Microsoft Dynamics 365 använder säkerhetsprivilegiet Dynamics 365 för mobila lösningar för åtkomst till Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor. Privilegiet är förkonfigurerat för försäljningsroller men inte andra säkerhetsroller, så du kanske vill lägga till andra roller för dina team.

Aktivera instrumentpaneler för de som använder Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Det finns flera instrumentpaneler för Dynamics 365 för telefoner- och Dynamics 365 för surfplattor-användare. När du har konfigurerat instrumentpaneler (standard eller anpassade) för mobil åtkomst kan användarna enkelt ändra vilka instrumentpaneler som ska visas och hur de visas i deras telefoner eller surfplattor.

 1. Gå till Inställningar > Anpassningar.

 2. Klicka på Anpassa systemet.

 3. Under Komponenter klickar du på Instrumentpaneler.

 4. Dubbelklicka på eller håll ned den instrumentpanel som du vill aktivera för åtkomst i telefonen eller surfplattan.

 5. Klicka på Egenskaper > Aktivera för mobil > OK.

 6. Klicka på Spara.

Visa användarna om hur de anger och visar aktiverade instrumentpaneler på sina telefoner eller surfplattor. Mer information finns i Hjälp och utbildning: Navigera i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Du kan tilldela säkerhetsroller till en instrumentpanel så att instrumentpanelen bara visas för användare med vissa säkerhetsroller. Om du exempelvis vill ange vem som har tillgång till instrumentpanelen för försäljning, klicka eller tryck på Inställningar > Anpassningar > Anpassa systemet > Komponenter > Instrumentpaneler och välj sedan Försäljningsinstrumentpanel. Klicka sedan på Aktivera säkerhetsroller.

Färdigställa den lokala distributionen för CRM Dynamics 356 för Windows 8.1-surfplattor

Viktigt

Följande innehåll som omfattar registerändringar gäller Dynamics 365 för surfplattor, inteDynamics 365 för telefoner.

Den nya Dynamics 365 för surfplattor Windows 10 appen kräver inte registerändringar.

Gå igenom följande scenarier när du vill distribuera appen Dynamics 356 för Windows 8.1.

Administratörsåtgärd

Du använder Microsoft Dynamics CRM Online Våren 2014 eller senare.

Inga. Du kan hoppa över stegen i det här avsnittet. De gäller endast för lokal Microsoft Dynamics 365.

Du använder en lokal version av Dynamics 365 som är tidigare än Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1).

Uppdatera till Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) eller senare och följ anvisningarna i det här avsnittet.

Din organisation kör Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) eller senare.

Följ stegen i det här avsnittet.

Anteckning

Om du måste senarelägga uppdateringen till Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) eller senare kan dina användare använda Windows 8-appen.

Innan dina användare installerar Windows 8.1-appen gör du dessa steg:

 1. Kontrollera att din Dynamics 365-server uppdateras till Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) eller senare.

 2. Uppdatera en registerinställning på de mobila enheterna.

Anteckning

Om användare har installerat Dynamics 356 för Windows 8.1-appen innan du gör dessa ändringar i registret, måste de starta om appen när du är klar med ändringarna.

Uppdatera registret på hanterade mobila enheter

Om dina mobila enheter hanteras under kontrollen av grupprinciper beskriver följande steg vad du behöver göra.

Varning

Den här aktiviteten innehåller instruktionerna om hur du ändrar registret. Eftersom allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret på felaktigt sätt, är det dock viktigt att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret får du om öppnar länken nedan och läser artikeln i Microsofts Kunskapsbas om hur du säkerhetskopierar och återställer registret i Windows.

 1. Om du tänker använda grupprincip för att göra en domänbred distribution av registerändringen och servern inte kör Windows Server 2012 R2 eller senare, hämtar och installerar du administrationsmallar för Windows Server.

 2. Öppna redigeraren för grupprinciphantering.

 3. Välja en befintlig princip eller skapa en ny.

 4. Gå till Datorkonfiguration > Principer > Administrationsmallar > Windows-komponenter > Appkörning ge Aktivera dynamiska innehålls-URI-regler för Windows Store-appar värdet Aktiverad.

 5. Klicka på Visa och lägg sedan till URL:en för din organisation. Till exempel https://orgname.contoso.com.

 6. Stäng redigeraren och spara ändringarna.

Mer information:Hur du uppdaterar länkar till externa webbsidor för en företagsmiljö och Gruppolicy

Uppdatera registret på ohanterade mobila enheter med hjälp av skript

Om de mobila enheterna är ohanterade tittar du på följande exempel-PowerShell-skript som visar hur du ändrar registret på varje enhet med Windows 8.1 eller senare.

# *********************************************************
#  Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#  This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#  THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#  ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#  IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#  PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
  $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
  $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
  # Create Packages key if it does not exist
  $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
  if($packages -eq $null)
  { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

  # Create Applications key if it does not exist
  $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
  if($apps -eq $null)
  { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

  # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
  New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

  # Create ContentUriRules key if it does not exist
  $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
  if($rules -eq $null)
  {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

  # Prompt user for the domain uri
  $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

  # Add uri to the allow list under ContentUriRules
  $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
  New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Uppdatera registret på ohanterade mobila enheter med hjälp av registereditorn

Om de mobila enheterna är ohanterade kan du också ändra registret på varje enhet med Windows 8.1 eller senare på följande sätt:

 1. Stäng registereditorn.

 2. Innan du ändrar i registret bör du göra en säkerhetskopia. Klicka på Arkiv > Exportera och ange sedan inställningarna.

 3. Leta upp följande registerundernyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

 4. Högerklicka eller tryck på Principer, peka på Nya och klicka på Nyckel.

 5. Skriv Packages (Paket) och tryck sedan på Retur.

 6. Högerklicka eller tryck på Paket, peka på Nya och klicka sedan på Nyckel.

 7. Skriv Applications (Program) och spara texten.

 8. Högerklicka eller tryck på Program, peka på Nytt och klicka sedan på 32-bitarsvärde (DWORD).

 9. Skriv EnableDynamicContentUriRules och spara texten.

 10. Högerklicka eller tryck på EnableDynamicContentUriRules och klicka på Ändra.

 11. Ange 1 i rutan Värdedata och klicka sedan på OK.

 12. Högerklicka eller tryck på Program, peka på Nytt och klicka sedan på Nyckel.

 13. Skriv ContentUriRules och spara texten.

 14. Högerklicka eller tryck på ContentUriRules, peka på Ny och klicka sedan på Strängvärde.

 15. Skriv 1 och spara texten.

 16. Högerklicka eller tryck på 1 och klicka sedan på Ändra.

 17. Skriv URL:en för din Dynamics 365-organisation i rutan Värdedata (till exempel https://contoso.com) och klicka sedan på OK.

 18. Avsluta registereditorn.

  Nu kan du peka användarna till Windows 8.1-appen för att få de extra funktionerna för offlinearbete.Mer information:Hjälp och utbildning: installera appen Dynamics 365 för surfplattor

Konfigurera Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Om en entitet har aktiverats för Dynamics 365 för mobila lösningar och visas i navigeringsfältet för webbprogrammet visas den också i navigeringsfältet i Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor.

I apparna Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor visas entiteterna som en plan lista i samma ordning som webbplatsöversikten i webbprogrammet. De ignorerar alla grupperingar inom webbprogramsområdena. Du kan lägga till en entitet till i flera grupper i webbprogrammet, men Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor visar en förenklad lista och visar inte alla upprepningar.Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor tillämpar din Microsoft Dynamics 365-säkerhetsroll så du kommer inte att se en entitet såvida du inte har läsbehörighet för entiteten.

Anpassade entiteter använder en fast anpassad entitetssymbol.

Dynamics 365 för surfplattor - navigeringsfält

Enkla listor

Listor med poster som visas på försäljningsinstrumentpanelen och i ett formulär visas som enkla listor. Dessa listor har ett annat utseende än vanliga visningen av poster. Det finns några vanliga åtgärder som du kan utföra på en enkel lista.

Anteckning

Enkla listor är inte tillgängliga i Dynamics 365 för telefoner. Använd i stället kommandofältet ... och klicka på Välj vy om du vill ändra visningen.

 • Knacka på huvudet i en lista för att se hela listan för den aktuella vyn.

 • Knacka på ett objekt om du vill öppna formuläret för objektet.

 • Knacka och håll ned ett objekt för att visa kommandofältet.

 • Tryck på knappen Nytt objekt + till höger om namnet på vyn om du vill skapa en ny post med den typen.

Några fler saker att notera:

 • Du ser knappen Nytt objekt + till höger om namnet på vyn för varje entitetstyp som är läs-/skrivaktiverad för Dynamics 365 för surfplattor.

 • Enkla listor hämtar tio poster åt gången oberoende av inställningen Poster på varje sida i ditt område Personliga alternativ i webbprogrammet. När du bläddrar längst ned i listan visar Dynamics 365 för surfplattor ytterligare poster.

Fält som visas

En typisk vy över poster visar alla kolumner i vydefinitionen. En enkel lista visar de första kolumnerna i den markerade vyn. Enkla listor kan också visa bilder för varje post om entiteten är aktiverad för att visa bilder.

Dynamics 365 för surfplattor, enkel lista

Antalet fält som visas i listan är olika beroende på om enheten är aktiverad för bilder eller inte. Om det är så är bilden det första som ska visas. Bredvid bilden visas det primära fältet för entiteten först och upp till 2 rader radbryts. Det primära fältet följs av första två kolumnerna i vyn som inte är det primära fältet. Dessa fält visas på separat rader.

Om entiteten inte är aktiverad för bilder visas det primära fältet för entiteten först. Det primära fältet följs av första tre kolumnerna i vyn som inte är det primära fältet.

Det finns några särskilda listtyper: aktivitet, intressenter och säljteam. Dessa beskrivs i nästa avsnitt.

Aktivitetslistor

Den enkla listan för aktiviteter innehåller vissa speciella funktioner som inte finns i andra listor. Varje standardaktivitetstyp (som telefonsamtal och uppgift) innehåller en symbol för att skilja den från andra aktivitetstyper. Bredvid symbolen visas det primära fältet för aktiviteten och upp till tre rader radbryts. Nästa fält att visa är det första fältet i vyn (förutom det primära fältet), Förfallodatum och Aktivitetstyp. Aktiviteter som kan markeras som slutförda har en kryssruta bredvid sig. Tryck bara på den här kryssrutan om du vill markera aktiviteten som slutförd.

Aktivitetslistan visar aktiviteter som förfaller i dag och tidigare förfallna aktiviteter i en mörkare färg. Aktiviteter som inte förfaller idag eller som är förfallna visas i en ljusare färg. Aktiviteter med ett förfallodatum visar datum och tid för när de förfaller.

Viktigt

Microsoft Dynamics 365 använder en sammansatt aktivitetsentitet för att lagra och hämta data som är gemensamma mellan olika aktivitetstyper (som uppgift, avtalad tid eller telefonsamtal). Förfallodatum för aktiviteter lagras i fältet Faktiskt slutdatum för den sammansatta aktivitetsentiteten. Avtalad tid-aktiviteter har ett startdatum och slutdatum. Eftersom förfallodatum för aktivitetslistan hämtas från fältet Faktiskt slutdatum, visas den tid som en avtalad slutar i listan Aktiviteter. Detta innebär att en avtalad tid som börjar 13: 00 och slutar 14:00 visar tiden 14:00 på panelen för den avtalade tiden i den enkla aktivitetslistan.

Dynamics 365 för surfplattor, enkel aktivitetslista

Några fler saker att notera:

 • Fältet Beskrivning för e-post visas inte i listor.

 • För aktiviteter öppnar knappen Nytt objekt + en utfällbar meny så att du kan välja vilken typ av aktivitet som du skapar. Den här utfällbara menyn innehåller en lista över läs/skriv-aktiverade aktiviteter.

Listorna Intressenter och Säljteam

Listorna Intressenter och Säljteam som finns i en affärsmöjlighet visar det primära fältet och rollen. Dessa två entitetslistor har infogad skapa och redigera. När du trycker på knappen Nytt objekt + i dessa listor flyttas befintliga listobjekt nedåt och en sökning och en nedrullningsbar lista visas. Nu kan du välja (eller skapa) en entitet som ska läggas till i listan med hjälp av sökning, och för att tilldela en roll i den nedrullningsbara listan.

Stakeholders and sales team lists

Redigering är också en infoga-upplevelse. Om du trycker på nedpilen bredvid rollnamnet visas listrutan i redigeringsläget och du kan ändra roller.

Välj vy

Tryck på och håll ned namnet i listan om du vill ändra vyn som används för att visa en lista över poster. Kommandofältet visas och innehåller knappen Välj vy. Tryck på knappen Välj vy för att välja en annan vy.

Personliga vyer visas före systemvyer. Du kan inte skapa nya vyer i Microsoft Dynamics 365.

Diagram

Alla diagram som du skapar i diagramdesignern, såsom stapel-, linje-, cirkel- och trattdiagram kan visas i Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor.

Några fler saker att notera:

 • Öppna ett diagram från instrumentpanelen för att visa en sidan med ett diagram och de poster som används för att skapa diagrammet.

 • Välj områden i diagrammet om du vill visa posterna som har filtreras för den delen av diagrammet.

 • Diagram är inte tillgängliga när du arbetar offline med Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor.

 • Du kan endast lägga till diagram i instrumentpaneler och diagramsidor.

Formulär

Formulär i Dynamics 365 för surfplattor baseras på utvecklingsprincipen "Designa en gång och distribuera över klienter." Entitetsbeteende och affärsprocesser i Dynamics 365 för surfplattor-formulär fungerar på samma sätt som formulär i webbprogrammet, men med ett flöde som är skräddarsytt för surfplattor. I Microsoft Dynamics 365 (online och lokalt) eller senare, du kan förhandsgranska formulär på surfplattor och telefoner när du anpassar dem i webappen.

Anteckning

Formulär fungerar lite annorlunda för Dynamics 365 för telefoner. Se avsnittet Saker som är bra att känna till om Dynamics 365 för telefoner nedan.

Försäljningsformulär i Dynamics 365

Säljlead-formuläret i webbprogrammet

>

Försäljningsformulär i Dynamics 365 för surfplattor

Säljlead-formuläret i Dynamics 365 för surfplattor

Det här diagrammet visar gemensamma delar av det uppdaterade entitetsformuläret i webbprogrammet.

Diagrammet visar struktur för uppdaterade entitetsformulär i Dynamics 365

Dynamics 365 för surfplattor tar många element för huvudformuläret och visar dem på ett sätt som är optimerat för surfplattor enligt vad som visas i följande diagram.

Diagram i ett formulär i Dynamics 365 för surfplattor

Relationer

Relationsområdet i formuläret visar entitetsrelationer som är konfigurerade i navigeringsområdet i ett formulär. Om en entitetsrelation är konfigurerad för att visas i navigeringsområdet inom formuläranpassningen och entiteten är aktiverad för Dynamics 365 för surfplattor visas entitetsrelationen i relationsavsnittet. Relationspanelen för anslutningar visas inte i Dynamics 365 för surfplattor.

Relationsavsnittet visar också en panel som representerar postens ägare som är ett uppslagsfält. Förutom ägarpanelen finns det några andra exempel hårdkodade paneler som representerar uppslagsfält. Exempel: kontaktformuläret innehåller en panel för visning av det överordnade kontot. Du kan inte välja ytterligare uppslagsfält som rubriker i det här avsnittet.

Form customization with navigation items

Anpassa formulär som visar navigeringsobjekt på vänster sida av skärmen

Relationships section within a form

Relationsavsnitt i ett formulär

Några fler saker att notera:

 • Formulär i Dynamics 365 för surfplattor begränsas till fem flikar (eller 75 fält och tio listor). Den här begränsningen inkluderar dolda fält.

 • Aktivitetsflöden och Yammer stöds inte i Dynamics 365 för surfplattor.

Saker som är bra att känna till om Dynamics 365 för telefoner

Formulär

Huvudformulärtypen används för formulär i Dynamics 365 för telefoner. Entitetsbeteende och affärsprocesser i Dynamics 365 för telefoner-formulär fungerar på samma sätt som formulär i webbprogrammet, men med ett flöde som är skräddarsytt för telefoner.

Du kan förenkla formulär ytterligare genom att dölja komponenter så att de inte visas i telefonappen. Du kan dölja flikar, avsnitt, underrutnät, fält och diagram. Om du till exempel vill dölja fliken Information i kontaktformuläret klickar du på Inställningar > Anpassningar > Anpassa systemet > Komponenter > utökar Entiteter > utökar entiteten Kontaktperson > Formulär. Välj formuläret Kontakt och sedan rulla ned och klickar på Information. Klicka på Ändra egenskaper och avmarkera kryssrutan Tillgänglig på telefon om du vill dölja fliken Information så att den inte visas i formuläret Kontakt för telefonanvändare.

Dölj fliken Information i Dynamics 365 för telefoner

Andra skillnader med Dynamics 365 för surfplattor

Det finns några skillnader mellan Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor:

 • Enkla listor är inte tillgängliga i Dynamics 365 för telefoner. Använd i stället kommandofältet ... och klicka på Välj vy om du vill ändra visningen.

 • Dubblettidentifiering är inte tillgänglig.

 • Funktionen Öppna i webbläsare är inte tillgänglig.

Språk som stöds för Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor stöder följande språk:

 • Baskiska (Basque) - 1069

 • Bulgariska (Bulgarien) - 1026

 • Katalanska (katalanska) - 1027

 • Kinesiska (Hongkong SAR) - 3076

 • Kinesiska (Folkrepubliken Kina) - 2052

 • Kinesiska (förenklad) - 2052

 • Kinesiska (Taiwan) - 1028

 • Kinesiska (traditionell) - 1028

 • Kroatiska (Kroatien) - 1050

 • Tjeckiska (Tjeckiska republiken) - 1029

 • Danska - 1030

 • Nederländska - 1043

 • Engelska - 1033

 • Estniska - 1061

 • Finska - 1035

 • Franska - 1036

 • Galiciska

 • Tyska - 1031

 • Grekiska - 30

 • Hindi (Indien) - 91

 • Ungerska - 36

 • Indonesiska - 62

 • Italienska - 1040

 • Japanska - 1041

 • Kazakiska - 705

 • Koreanska - 82

 • Lettiska - 371

 • Litauiska - 370

 • Norska - 47

 • Polska - 48

 • Portugisiska (Brasilien) - 55

 • Portugisiska (Portugal) - 2070

 • Rumänska - 40

 • Ryska - 7

 • Serbiska

 • Slovakiska - 421

 • Slovenska - 386

 • Spanska - 3082

 • Svenska - 46

 • Thailändska - 66

 • Turkiska - 90

 • Ukrainska - 380

När programmet läses in första gången efter installationen fastställer det enhetens språk och läser in användargränssnittet på det språket. Om enhetens språk inte är något av de språk som stöds läses programmet in på engelska. När programmet har konfigurerats i en Microsoft Dynamics 365-organisation laddar programmet det språk som anges i användarens personliga alternativ. Om användarens språk inte är ett av de språk som stöds går programmet tillbaka till grundspråket för Dynamics 365-organisationen, om det finns i listan med språk som stöds. Om organisationens grundspråk inte stöds är engelska det slutliga alternativet om det är aktiverat på servern.

Enheter och Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Du kan aktivera en begränsad uppsättning entiteter för Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor. Se om en entitet är aktiverad eller om du vill aktivera en entitet, klicka på Inställningar > Anpassningar > Anpassa systemet > Entiteter. Välj en entitet och granska inställningarna Outlook och Mobile.

Några fler saker att notera:

 • Alla anpassade entiteter kan aktiveras för Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor.

 • Du kan använda sökning efter entiteter som inte är aktivt för Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor från en post som är aktiverad och visa data. Du kommer dock inte kunna redigera entiteten.

Entiteter som är synliga och har läs- och skrivbehörighet i Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Entitetsnamn

Synlighetsegenskap i Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Skrivskyddsegenskap i Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Konto

Kan ändras

Kan ändras

Aktivitet

Kan inte ändras

Kan inte ändras

Avtalad tid

Kan ändras

Kan ändras

Ärende

Kan ändras

Kan ändras

Konkurrent

Kan ändras

Kan ändras

Anslutning

Kan inte ändras

Kan ändras

Kontakt

Kan ändras

Kan ändras

Faktura

Kan ändras

Kan ändras

Lead

Kan ändras

Kan ändras

Obs!

Kan inte ändras

Kan inte ändras

Affärsmöjlighet

Kan ändras

Kan ändras

Beställ

Kan ändras

Kan ändras

Telefonsamtal

Kan ändras

Kan ändras

Offert

Kan ändras

Kan ändras

Social aktivitet

Kan ändras

Kan ändras

Social profil

Kan ändras

Kan ändras

Uppgift

Kan ändras

Kan ändras

Entiteter som är synliga och skrivskyddade i Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Entitetsnamn

Synlighetsegenskap i Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Skrivskyddsegenskap i Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Bifogad fil

Kan inte ändras

Kan inte ändras

E-post

Kan ändras

Kan inte ändras

Berättigande

Kan inte ändras

Kan inte ändras

Kunskapsbasartikel

Kan ändras

Kan inte ändras

Prislista

Kan inte ändras

Kan inte ändras

Produkt

Kan ändras

Kan inte ändras

Kan ändras

Kan inte ändras

SharePoint-dokument

Kan inte ändras

Kan inte ändras

SLA KPI-instans

Kan inte ändras

Kan ändras

Team

Kan inte ändras

Kan inte ändras

Användare

Kan inte ändras

Kan inte ändras

Webbresurs

Kan inte ändras

Kan inte ändras

Autentisering och Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor autentiserar användare med webbläsarbaserad autentisering, vilket innebär att inga autentiseringsuppgifter lagras på telefonen.

Microsoft Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 för telefoner- och Dynamics 365 för surfplattor-användare som har överförts till Microsoft Dynamics 365 (online) i Microsoft Online Services-miljö förnyar automatiskt sin inloggning med upp till 30 dagar.

Microsoft Dynamics CRM 2015 eller senare (lokala versioner)

Dynamics 365 för surfplattor-anslutningar till Microsoft Dynamics CRM 2015 eller senare kräver en installation mot Internet.

Anteckning

Microsoft Dynamics CRM 2013 eller senare krävs för Dynamics 365 för surfplattor-användare för att ansluta till deras Microsoft Dynamics 365-organisation. Organisationer som använder tidigare versioner av lokala utgåvor av Microsoft Dynamics 365 måste uppgraderas.

Tips för att skydda Dynamics 365-data på Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Tänk på följande när du planerar säkerheten för Dynamics 365 för surfplattor:

 • Dataöverföring.Dynamics 365 för surfplattor kräver en Installation mot Internet (IFD), så när organisationens mobila enhet synkroniserar Dynamics 365-data med din online- eller lokala version av Dynamics 365 krypteras data med Transport Layer Security (TLS) eller Secure Sockets Layer (SSL).

 • Cachelagrade data.Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor endast cachelagrade poster och listor som du nyligen har använt i appen. Om du vill ta bort cachelagrade data kan användare antingen logga ut eller konfigurera om.Mer information: se "Vad är skillnaden mellan att logga ut och konfigurera om?" i Hjälp och utbildning: Logga ut eller konfigurera om Dynamics 365 för surfplattor

 • Kryptera cachelagrade data. Cachelagrade data krypteras inte. Du kan använda BitLocker för att kryptera hela hårddisken på en enhet med Windows 8 eller senare. På Apple och Android-enheter kan du använda exempelvis Windows Intune eller en produkt från ett annat företag för att kryptera hårddisken på den mobila enheten.

Andra funktioner

Spara

Poster sparas i Dynamics 365 för surfplattor beroende på hur du har konfigurerat automatsparfunktionen i dina organisationsinställningar. Visa de sparade inställningar genom att klicka på Inställningar > Administration > Systeminställningar > fliken Allmänt. Visa inställningarna under Välj standardalternativet för sparande av formulär.

Om automatspar är:

 • Aktiverat för organisationen sparas ändringar i formulär när användare lämnar formuläret.

 • Om funktionen är inaktiverad för organisationen måste användarna använda kommandofältet och klicka på Spara för att spara formulärändringarna.

Bilder

Bilder, till exempel kontaktfoton, lagras inte i webbläsarens cacheminne. Bilder visas kanske inte när användare arbetar offline med Dynamics 365 för surfplattor.

Sekretesspolicy

Med Dynamics 365 för surfplattor och telefoner samt Project Finder för Project Finder för Microsoft Dynamics 365 ("Appen") kan användare få tillgång till sin Microsoft Dynamics CRM- eller Dynamics 365-instans från sin surfplatta och telefon. För att kunna tillhandahålla den här tjänsten behandlar och lagrar Appen information som användarnas autentiseringsuppgifter och de data användaren hanterar i Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365. Appen är endast avsedd att användas av Microsoft-kunders slutkunder som är auktoriserade användare av Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365. Appen behandlar användarens information för den aktuella Microsoft-kundens räkning och Microsoft kan avslöja information som Appen behandlar för den organisation som ger användaren åtkomst till Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365. Microsoft använder inte information användaren behandlar via Appen i några andra syften.

Om användare använder Appen för att ansluta till Microsoft Dynamics CRM (online) eller Microsoft Dynamics 365 (online) ger användaren, genom att installera Appen, sitt samtycke till att överför sin organisations tilldelade ID och tilldelade slutanvändar-ID samt enhetens ID till Microsoft i syfte att upprätta anslutningar mellan flera enheter eller förbättra Microsoft Dynamics CRM (online), Microsoft Dynamics 365 (online) eller Appen.

Platsdata. Om en användare begär och aktiverar platsbaserade tjänster eller funktioner i Appen, kan Appen samla in och använda exakta uppgifter om användarens plats. Exakta platsdata kan vara GPS-data samt data som identifierar närliggande mobiltelefonmaster och WiFi-surfpunkter. Appen kan skicka platsdata till Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365. Appen kan skicka platsdata till Bing-kartor och andra externa karttjänster, till exempel Google Maps och Apple Maps, som en användare definierat i telefonen för att bearbeta platsdata i Appen. Användaren kan inaktivera platsbaserade tjänster eller funktioner eller inaktivera Appens åtkomst till användarens plats genom att inaktivera platstjänsten eller stänga av Appens åtkomst till platstjänsten. Användarnas användning av Bing-kartor regleras av Bing-kartor användaravtal för slutanvändare som finns på https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 och sekretesspolicyn för Bing-kartor som finns på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 Användarens användning externa karttjänster och eventuell information användarens uppger i dem regleras av tjänstens specifika slutanvändaravtal och sekretesspolicy. Användare bör noggrant läsa igenom dessa slutanvändarvillkor och sekretesspolicyer.

Appen kan innehålla länkar till andra Microsoft-tjänster och tjänster från tredje part vars sekretess och säkerhet skiljer sig från Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365.  OM ANVÄNDARE SKICKAR DATA TILL ANDRA MICROSOFT-TJÄNSTER ELLER TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART OMFATTAS DESSA DATA AV RESPEKTIVE SEKRETESSPOLICY. Data som delas utanför Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 omfattas inte av användarens Microsoft Dynamics CRM- eller Dynamics 365-avtal eller säkerhetscenter för Microsoft Dynamics. Microsoft uppmanar användarna att läsa de andra sekretesspolicyerna.

Licensierade användare av Dynamics 365 Online med specifika säkerhetsroller (VD – marknadschef, försäljningschef, säljare, systemadministratör, systemanpassare och försäljningsdirektör) har automatiskt behörighet till tjänsten med hjälp av Dynamics 365 för surfplattor, liksom andra klienter.

En administratör har fullständig kontroll (på nivån för användarsäkerhetsroll och entitet) över möjligheten att få åtkomst och behörighetsnivån som är kopplad till surfplatteklienten. Användarna får sedan åtkomst till Dynamics 365 (online) med Dynamics 365 för surfplattor och kunddata cache-lagras på enheten som kör den specifika klienten.

Typerna av kunddata som går att exportera från Dynamics 365 Online och cachelagras på en slutanvändares enhet baseras på specifika inställningar på användarsäkerhetsnivåer och entitetsnivåer och innefattar registerdata, registermetadata, entitetsdata, och entitetsmetadata och affärslogik.

Se även

Säkra och hantera aktiviteter i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor
Felsökning och saker du bör veta om Dynamics 365 för telefoner och surfplattor
Hjälp och utbildning: Installera Dynamics 365 för surfplattor och telefoner
Hjälp och utbildning: Användarhandbok för CRM för telefoner och surfplattor
Titta på Microsoft Dynamics CRM-videoklipp på YouTube

© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright