Utföra kodfri transformering i stor skala med Azure Data Factory eller Azure Synapse Pipeline

Nybörjare
Data Engineer
Data Scientist
Azure Data Factory
Azure Synapse Analytics

I den här modulen får du lära dig hur du utför vanliga datatransformerings- och rensningsaktiviteter i Azure Data Factory utan att använda kod.

Utbildningsmål

 • Introduktion
 • Förklara datafabrikens transformeringsmetoder
 • Beskriva datafabrikens transformeringstyper
 • Använda Data Factory-mappningsdataflöde
 • Felsöka dataflödesmappning
 • Använda Data Factory-dataomvandling
 • Använda beräkningstransformeringar i Data Factory
 • Integrera SQL Server Integration Services-paket i Data Factory
 • Kunskapstest
 • Sammanfattning

Förutsättningar

Eleven ska kunna:

 • Logga in på Azure-portalen
 • Förklara och skapa resursgrupper
 • Beskriva Azure Data Factory-kärnkomponenter
 • Mata in data i Azure Data Factory med hjälp av kopieringsaktiviteten