Grunderna i användarupplevelse och designtänkande

Nybörjare
Startup Founder
Consumer

Att förstå principerna för användarupplevelse (UX) och designtänkande är både avgörande för att utveckla en effektiv prototyp och leverera en bra upplevelse för dina användare. När användarupplevelse och designtänkande implementeras i startresan fungerar detta som en metod för användare att verifiera att du uppnår produktmarknadsanpassning.

Utbildningsmål

I slutet av den här modulen kommer du att kunna:

  • Förstå de grundläggande principerna för användarupplevelsen.
  • Identifiera vilka faktorer som bidrar till att säkerställa att du genererar kvalitets-UX.
  • Definiera de fem stegen i principerna för designtänkande.

Förutsättningar

  • Måste ha grundläggande kunskaper om vad prototyper är.
  • Måste ha en grundläggande förtrogenhet vad produktmarknaden passar.