ภาพรวมของโมเดลการประมวลผลเอกสาร

การประมวลผลเอกสารช่วยให้คุณสามารถอ่านและบันทึกข้อมูลจากเอกสารมาตรฐาน เช่น ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารทางภาษี เมื่อคุณทำให้กระบวนการนี้เป็นแบบอัตโนมัติ คุณสามารถประหยัดเวลาอันมีค่าโดยการตรวจสอบ การแยก การจัดระเบียบ และการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยใช้ Power Automate และ Power Apps

ฝึกอบรม โมเดลของคุณและกำหนดข้อมูลที่จะคัดแยกออกจากแบบฟอร์มของคุณ คุณต้องมีเอกสารแบบฟอร์มเพียง 5 เอกสารเท่านั้นเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำอย่างรวดเร็วที่เป็นไปตามเนื้อหาที่เจาะจงของคุณ ด้วย AI Builder คุณไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการด้วยตนเองหลายครั้ง หรือมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการข้อมูล

หลังจากที่คุณฝึกอบรมและ เผยแพร่ โมเดลของคุณ คุณสามารถใช้โมเดลได้ในโฟลว์ใน Power Automate หรือในแอปพื้นที่ทำงานใน Power Apps

หมายเหตุ

ชื่อการประมวลผลเอกสารเคยเป็นการประมวลผลแบบฟอร์มจนถึงเดือนมิถุนายน 2022

ขั้นตอนถัดไป

สร้างโมเดลการประมวลผลแบบฟอร์ม

ดูเพิ่มเติม