คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวงจรการใช้งาน - Internet Explorer และ Microsoft Edge

                              โปรดไป ที่นี่ เพื่อค้นหาวงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ

นโยบายเกี่ยวกับวงจรการใช้งานสำหรับ Microsoft Edge คืออะไร

Microsoft Edge เป็นไปตาม นโยบายสมัยใหม่ ไป ที่นี่ สำหรับรายละเอียดนโยบายวงจรการใช้งานของ Microsoft Edge

การสนับสนุนสำหรับแอป Microsoft Edge บนเดสก์ท็อปเวอร์ชันเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 2021 แอปพลิเคชัน Microsoft Edge Legacy จะไม่ได้รับการอัปเดตด้านความปลอดภัยอีกต่อไปหลังจากวันนั้น ไปที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมวงจรการใช้งาน ดู แนวทางการบริการตามช่องทาง และรายชื่อ ระบบปฏิบัติการ ที่รองรับ

Microsoft แนะนำให้ใช้ Microsoft Edge เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ ไปที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

นโยบายวงจรการใช้งานสำหรับ Internet Explorer คืออะไร?

Internet Explorer เป็น คอมโพเนนต์ ของระบบปฏิบัติการ Windows (OS) และเป็นไปตามนโยบายวงจรการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ ติดตั้ง และได้รับการสนับสนุน

โปรดทราบว่าแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป Internet Explorer (IE) 11 ได้สิ้นสุดการสนับสนุนแล้วสำหรับระบบปฏิบัติการบางระบบตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2022 ขอแนะนำให้ลูกค้าย้ายไปใช้ Microsoft Edge ด้วยโหมด IE โหมด IE เปิดใช้งานความเข้ากันได้แบบย้อนหลังและจะสนับสนุนจนถึงปี ค.ศ. 2029 เป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ Microsoft จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหนึ่งปีก่อนที่จะเลิกใช้โหมด IE โปรดไป ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Internet Explorer บางเวอร์ชันอาจได้รับการสนับสนุนหลังจากวันที่สิ้นสุดของ Windows OS ล่าสุดเมื่อมี Extended Security Updates (ESUs) ไป ที่นี่ เพื่อดูรายการผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ ESU

หากต้องการความช่วยเหลือในการโยกย้ายข้อมูลจาก IE 11 ไปยัง Edge ให้ไปที่นี่

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Teams และการสนับสนุน Office 365 / Microsoft 365 บน IE 11 โปรดไป ที่นี่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุน Azure DevOps บน IE11 โปรดไป ที่นี่

ตารางด้านล่างแสดงเวอร์ชันที่สนับสนุนของ Internet Explorer สำหรับแต่ละระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ Windows Desktop

ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชัน Internet Explorer หมายเหตุ
Windows 7 ESU Internet Explorer 11
Windows 8.1 Update Internet Explorer 11
Windows 10 Semi-Annual Channel (SAC) Internet Explorer 11 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2022 เป็นต้นไป
แอปพลิเคชัน IE11 บนเดสก์ท็อป
จะไม่ได้รับการสนับสนุน
อีกต่อไป*
Windows 10 IoT Internet Explorer 11 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2022 เป็นต้นไป
แอปพลิเคชัน IE11 บนเดสก์ท็อป
จะไม่ได้รับการสนับสนุน
อีกต่อไป*
Windows 10 2015 LTSB Internet Explorer 11
Windows 10 2016 LTSB Internet Explorer 11
Windows 10 2019 LTSC Internet Explorer 11
Windows 10 2021 LTSC Internet Explorer 11

*แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป Internet Explorer 11 (IE11) ได้ปิดใช้งานอย่างถาวรผ่านการอัปเดต Microsoft Edge บน Windows 10 บางเวอร์ชัน ไป ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ระบบปฏิบัติการ Windows Server

ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชัน Internet Explorer หมายเหตุ
Windows Server 2008 ESU Internet Explorer 9
Windows Server 2008 IA64 (Itanium) ESU Internet Explorer 9
Windows Server 2008 R2 ESU Internet Explorer 11
Windows Server 2008 R2 IA64 (Itanium) ESU Internet Explorer 11
Windows Server 2012 Internet Explorer 11 ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020
IE10 ไม่รองรับอีกต่อไป
Windows Server 2012 R2 Internet Explorer 11
Windows Server 2016 Internet Explorer 11
Windows Server 2019 Internet Explorer 11
Windows Server 2022 Internet Explorer 11

ระบบปฏิบัติการ Windows Embedded

ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชัน Internet Explorer หมายเหตุ
Windows Embedded Compact 2013 Internet Explorer 7
Windows Embedded Standard 7 Internet Explorer 11
Windows Embedded POSReady 7 Internet Explorer 11
Windows Thin PC Internet Explorer 11 ในวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2017
IE11 แทนที่ IE8 บน
Windows Thin PC
Windows Embedded 8 Standard Internet Explorer 11 ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020
IE10 ไม่รองรับอีกต่อไป
Windows 8.1 Industry Update Internet Explorer 11

Internet Explorer 11 เป็นรุ่นล่าสุดของ Internet Explorer หรือไม่?

ใช่ Internet Explorer 11 เป็นรุ่นหลักล่าสุดของ Internet Explorer แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป Internet Explorer 11 ไม่สนับสนุนระบบปฏิบัติการบางระบบตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2022* เป็นต้นไป ลูกค้าควรย้ายไปที่ Microsoft Edge ด้วยโหมด Internet Explorer (IE) โหมด IE ให้การสนับสนุนเบราว์เซอร์แบบเดิมในตัวสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องใช้ Internet Explorer สำหรับระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน Internet Explorer 11 จะยังคงได้รับการอัปเดตด้านความปลอดภัยและการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับวงจรการใช้งานของ Windows เวอร์ชันที่ติดตั้ง โปรดดู ด้านบน สำหรับรายการระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนสำหรับ Internet Explorer ตามเวอร์ชัน

แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป Internet Explorer 11 ที่เลิกใช้งานและไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว ได้ปิดใช้งานอย่างถาวรผ่านการอัปเดต Microsoft Edge บน Windows 10 บางเวอร์ชัน ไปที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโปรแกรมประยุกต์ด้านธุรกิจ (LOB) ขององค์กรของฉันมีการขึ้นต่อกันกับ Internet Explorer ในรุ่นซึ่งสิ้นสุดการสนับสนุนไปแล้ว?

Microsoft มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน โหมด Internet Explorer ใน Microsoft Edge จนถึงปี ค.ศ. 2029 เป็นอย่างน้อยบนระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน นอกจากนี้ Microsoft จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งปีก่อนที่จะสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับโหมด IE วันที่สนับสนุน Windows ได้รับการบันทึกไว้ในหน้าวงจรการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และอาจต้องใช้สิทธิ์การใช้งาน Extended Security Update (ESU) (หากมี) เพื่อรับการอัปเดตความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการหลังจากวันที่สิ้นสุดการสนับสนุน