ความต้องการของระบบ Microsoft

                              โปรดไป ที่นี่ เพื่อค้นหาวงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ

รายการต่อไปนี้เชื่อมโยงไปยังข้อกำหนดของระบบสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการหลักต่าง ๆ ของ Microsoft

Azure

Azure AD Connect

Azure Data Box

Azure DevOps Server (เดิมคือ Team Foundation Server)

Azure Stack

Azure StorSimple

Windows Azure Pack

Dynamics

Dynamics 365 Business Central (on-premises)

Dynamics 365 สำหรับแอป Customer Engagement apps เวอร์ชั่น 9.x (on-premises)

Dynamics 365 สำหรับ Finance and Operations (on-premises)

Dynamics 365 Server

Dynamics GP 2018

Dynamics GP 2016

Dynamics NAV 2018

.NET

.NET Core

.NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8

Office

Office 365

Office 2021

OneDrive

ชุดโปรแกรม Office 2019

Office 2016

Office 2013

Office 2010

ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของ Office

แอปมือถือ Office

SQL

SQL Server บน Windows (2016 และรุ่นที่ใหม่กว่า)

SQL Server บน Linux

SQL Server (เวอร์ชั่นก่อนหน้า)

System Center

Configuration Manager (รุ่นปัจจุบัน)

Data Protection Manager 2019

Orchestrator 2019

Operations Manager 2019

Service Manager 2019

Virtual Machine Manager 2019

System Center (รุ่นก่อนหน้านี้)

Data Protection Manager 2016

Operations Manager 2016

Orchestrator 2016

Service Manager 2016

Virtual Machine Manager 2016

System Center 2012 R2

Configuration Manager 2012 R2

Visual Studio

Visual Studio 2022

Visual Studio 2019

Visual Studio 2017

Visual Studio 2015

Visual Studio 2013

Visual Studio 2012

Windows

Windows 11

Windows 10

Windows 8.1

Windows Server 2022

Windows รุ่น Server Semi-Annual Channel

Windows Server 2019

Windows Server 2016

Windows Server 2012 และ R2

Windows Server 2008 และ R2