คู่มือ Microsoft Power Platform

สำรวจวิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Microsoft Power Platform ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ เอกสาร และวิดีโอต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสามารถของผลิตภัณฑ์และคู่มือวิธีใช้ เรียนรู้วิธีสร้างแอปที่กำหนดเองได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยใช้ Power Apps ทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นแบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงผลงานทางธุรกิจโดยใช้ Power Automate วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกโดยใช้ Power BI และออกแบบ กำหนดค่า และเผยแพร่เว็บไซต์สมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ Power Pages

ผลิตภัณฑ์ Power Platform

ใช้ Microsoft Power Platform เพื่อสร้างแอปโดยใช้ Power Apps ทำให้งานเป็นอัตโนมัติโดยใช้ Power Automate วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Power BI และสร้างเว็บไซต์โดยใช้ Power Pages

ความสามารถของ Power Platform

ปรับปรุงแอปและกระบวนการทางธุรกิจด้วย AI Builder เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลายผ่านตัวเชื่อมต่อ ใช้ความสามารถของ Copilot และ AI สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ใช้บริการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างแอประดับองค์กรอย่างรวดเร็วด้วย Dataverse และใช้ภาษาที่ใช้ในการประกาศและการใช้งานที่ใช้ Low-code พิมพ์ชัดแจ้งด้วย Power Fx

การจัดการ การพัฒนา และคำแนะนำสำหรับแอป Power Platform

การดูแลระบบ

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการโดยใช้ศูนย์จัดการ Power Platform

คำแนะนำ

ใช้ศูนย์คำแนะนำ Power Platform เพื่อรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการนำไปใช้, ชุด Center of Excellence (CoE), เอกสารต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย

ขยายแลพัฒนา

เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแอปและบริการใน Power Platform โดยใช้โค้ด

Well-Architected

หลักการชี้นำ กลยุทธ์ และเครื่องมือเพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับการออกแบบ การวางแผน และการใช้งานปริมาณงานของ Power Platform

ผลิตภัณฑ์และความสามารถที่เกี่ยวข้อง

Microsoft Copilot Studio

สร้าง Copilot ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และผสานรวมเข้ากับเว็บไซต์ของคุณ

Dynamics 365

แอปพลิเคชัน CRM และ ERP รุ่นต่อไป

Microsoft Azure

ชุดบริการการประมวลผลแบบคลาวด์ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้องค์กรของคุณเผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจ